Thursday, 21 March 2013

Nëna e Zotit: “Përçarja në botë, e sjellë nga Gogë dhe Magogë, do t’i ndaj familjet në dysh”


E Hënë, 18 Mars 2013, ora 19:35

Bija Ime, ti kurrë nuk duhet ta vësh në dyshim këtë Mision apo të lejosh sulmet mbi ty të tërheqin vëmëndjen nga Biri im i dashur.

Është prej Dashurisë dhe Mëshirës së Birit tim që Ai i zbulon botës planet e të ligut për të rrëmbyer shpirtrat para orës së fundit. Ky plan djallëzor është krijuar për një kohë shumë të gjatë dhe do të imponohet mbi fëmijët e Zotit nga forcat Masonike, besnikëria e të cilëve është ndaj të ligut.

Askush të mos ketë ndonjë dyshim mbi profecitë që zbulohen nga unë, Nëna juaj, tek vizionarët dhe profetët nëpër shekuj. Fëmijë, ju nuk duhet të trëmbeni. Por ju duhet të jeni me shpresë dhe të gëzoni sepse koha për Qiellin e Ri dhe Tokën e Re është afër dhe fëmijët e Zotit përfundimisht do ta heqin qafe të ligun, që secili prej jush e ka dëshmuar gjatë gjithë jetës suaj.

Kjo kohë është treguar në Librin e Atit tim, dhe për këtë arsye, ju duhet ta pranoni të Vërtetën e përmbajtjeve të Librit të Zbulesës. Nëse ju nuk e pranoni Librin e Zbulesës, e dhënë Gjonit, atëherë ju nuk mund të thoni se pranoni pjesën tjetër të Librit – Bibla Më e Shenjtë.

Shumë nga ajo që do të vij do të jetë e vështirë dhe e dhimbshme, sepse përçarja në botë e sjellë nga Gogë dhe Magogë do të ndaj familjet në dysh. Intrigat djallëzore dhe planet mashtruese, të krijuara nga profeti i rremë dhe antikrishti, do të jenë mashtrimi më i madh që kur Farisenjtë e mohuan Birin tim. Kur ata, Farisenjtë, e mohuan Birin tim, ata e penguan të Vërtetën t'ju jepej fëmijve të Zotit. Kjo e zvogëloi numrin dhe ndjekësit e Birit tim, gjatë kohës së Tij në tokë, dhe i pengoi ata të bëheshin Kristjanë. E njëjta gjë do të jetë e vërtetë për këta të dy që do të mbartin imazhin e mirësisë, por që do t'i çojnë fëmijët e Zotit në udhë të gabuar. Ata do t'i verbojnë shumë njerëz ndaj të Vërtetës ndërsa ndryshimet e vrullshme, të cilata ata do të sjellin, me anë të sundimit të tyre, do t'i shkëpusi njerëzit nga Ligjet e Zotit.

Fëmijve të Zotit do t'ju thuhet se ligësia është e pranueshme dhe se disa mëkate nuk janë fyese ndaj Zotit. Njerëzit do t'i besojnë ata dhe, si rezultat, do t'i kthejnë shpinën Zotit.

Lutuni, lutuni, lutuni që regjimi i tyre të jetë i shkurtër dhe se e Vërteta do të triumfoj, që Kisha e Birit tim në tokë të mbetet e pacënuar.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: