Saturday, 16 March 2013

Jesusi: “Froni i tij është vjedhur. Por jo fuqia e tij”


E Mërkurë, 13 Mars 2013, ora 21:20

Bija Ime e dashur, Unë jam dënuar me vdekje për herën e dytë. Fyerja për vendimin e marrë në Rromë, që ju e dëshmuat sot, më copëton Mua në mes.

Kur Unë qëndroja para egzekutuesve të Mi, i akuzuar për herezi dhe që guxoja të flisja të Vërtetën, apostujt e Mi u larguan dhe nuk mund të gjendeshin askund. Ata që më ndiqnin Mua dhe që i panonin Mësimet e Mia më tradhëtuan Mua kur Fjala Ime u sfidua nga ata me pozitë. Ata filluan të humbasin besimin tek Unë dhe filluan të kishin dyshime për Mua.

Disa nga ndjekësit e Mi besuan në krimet e herezisë, për të cilat Unë u akuzova, dhe prandaj ata u justifikuan. Kaq të fuqishëm ishin akuzuesit e Mi – njerëz në vëndet e larta, të veshur me rroba joshëse dhe që ecnin dhe flisnin me një farë autoriteti të vërtetë – sa fare pak i dyshonin ata.

Unë hetohesha, sfidohesha, tallesha, poshtërohesha, vihesha në lojë dhe më përqeshnin se flisja të Vërtetën. Njerëzit përuleshin para këtyre sunduesve – njerëz me zëra të fuqishëm dhe me një autoritet që kurrë nuk u vu në pyetje. 
Zëri Im u bë si një përshpërimë në mes ulërimave të akuzuesve të Mi.

 “Heretik” – bërtisnin ata. Ata thoshin se Unë flisja me një gjuhë të ligë, se Unë blasfemoja kundër Zotit dhe që Unë doja të shkatërroja kishën e tyre. Dhe kështu, ata më vranë Mua me gjakftohtësi.

Nuk do të jetë aspak ndryshe kur Unë të përpiqem ta bëj Zërin Tim të dëgjohet tani, kur Unë mundohem të paralajmëroj të gjithë fëmijët e Zotit për ngjarjet, për të cilat po të flas ty, bija Ime, gjatë këtyre dy viteve të fundit. Fjala Ime do të trajtohet me përbuzje. Fjala Ime do të vihet në pyetje. Dyshimet do të ngrihen dhe, përsëri, apostujt e Mi do të vrapojnë duke më lënë Mua tek ujqërit.

Mos u gënjeni, e Vërteta ju është zbuluar. Unë ju kam thënë, ndjekësit e Mi, se si do të mashtroheni. Kjo do të jetë shumë e vështirë për ju sepse ju do të vini në pyetje këtë mashtrues që është ulur në Shtëpinë e Atit Tim.

Papa Benedikti XVI Im i dashur është persekutuar dhe është larguar, ashtu si është treguar. Unë nuk e kam caktuar këtë përson, që deklaron se vjen në Emrin Tim.

Ai, Papë Benedikti, do t'i udhëheqi ndjekësit e Mi drejt të Vërtetës. Unë nuk e kam braktisur atë dhe Unë do ta mbaj atë pranë Zemrës Sime dhe do t'i jap atij ngushëllimin që i duhet në këtë kohë të tmerrshme.

Froni i tij është vjedhur. Por jo fuqia e tij.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: