Thursday, 28 March 2013

Ju duhet t’i mbani sytë hapur ndaj çdo gjëje, që e fyen Hyjninë Time


E Martë, 26 Mars 2013, ora 21:17

Bija Ime e dashur, ky Mesazh është për botën. Është për Kristjanët e çdo besimi, për Çifutët dhe të gjitha fetë që deklarojnë Atin Tim të Gjithpushtetshëm, Hyji Më I Larti.

Ky Mesazh është gjithashtu edhe për ata që nuk besojnë në Hyjin Atë, apo Mua, Birin e Tij të vetëm. Është gjithashtu edhe për ata që nuk duan t'ja dinë se çfarë jete shtrihet përpara dhe mospërfillja e të cilëve do të thotë që ata nuk mund ta pranojnë Egzistencën e Zotit.

Përmes këtyre Mesazheve ju jeni paralajmëruar për rrezikun ndaj të ardhmes dhe mirëqënies tuaj, me qëllim që Unë t'ju sjell të gjithëve ju në Parajsën e Re, e cila u krijua për ju kur Qielli dhe Toka të bashkohen në një. Kjo Mbretëri është e kompletuar dhe Portat do të hapen tek secili prej jush. Kjo Dhuratë e bukur, ku ju do të jetoni në trup të përkryer, mëndje dhe shpirt, vjen nga Hyji I Gjithpushtetshmi, I Cili e krijoi botën.

Koha për dënimin tuaj në tokë është pothuajse në fund. Nuk do t'ju duhet më të duroni dhimbjen e mëkatit, që ka krijuar trazira në çdo cep të botës. Urrejtja, që është mbajtur e gjallë përmes infektimit të Satanit në botë, nuk do të egzistoj më. Kur urrejtja të jetë zhdukur, i ligu nuk do ta njollosi më Krijesën e përkryer të Zotit. Plani I Tij, Dhuratat e Tij të Natyrës, Mbrojtja e Tij dhe Dashuria e Tij do të rilinden për t'ju dhënë një jetë të përjetshme ku vdekja nuk është e mundur.

Jeta në tokë, ashtu si është tani, kurrë nuk do t'ju kënaqi ndërsa Satani sundon. Regjimi i tij është pothuajse drejt fundit, por ata që ai ka infektuar do të vazhdojnë të përhapin mëkatin duke i tërhequr shpirtrat e pafajshëm dhe jo aq të pafajshëm në thellësitë e dëshpërimit. Ky infektim do të vazhdoj deri sa më shumë shpirtra të jetë e mundur të merren dhe t'i paraqiten bishës e cila do t'i konsumoj ata.

Unë do të vij së shpejti, më në fund, ashtu si është profetizuar herën e dytë, për t'ju sjellë shpëtimin final dhe t'ju dhuroj Çelësin e Mbretërisë Sime të Premtuar. Mbretëria Ime do të zbresi nga qiejtë për ta parë bota para se të bien trumpetat finale. Kur trumpetat të bien, vetëm ata që më lejuan Mua t'i shpëtoj dhe ata që ishin të vërtetë ndaj Fjalës së Zotit do të merren. Prandaj dhe ju nuk duhet të lejoni krenarinë t'ju verboj ndaj Thirrjes së Zotit në këtë kohë. Ky Mision u krijua prej profecive të para fare të dhëna rracës njerëzorë nga Zoti. Të jeni mirënjohës që, prej Mëshirës së Zotit, juve ju është dhënë kjo Dhuratë e Madhe. Kurrë mos e lejoni krenarinë t'ju verboj ndaj Pranisë Sime Hyjnore, sepse kjo do të jetë ajo që do t'ju shkëpusi nga Mëshira Ime.

Unë ju pregatis tani, vetëm që Unë të mund të shpëtoj gjithë njerëzimin dhe jo vetëm të zgjedhurit që më shërbejnë Mua me përulësi të madhe. Unë ju dua të gjithëve ju, pavarësisht se çfarë besoni. Ati Im e ka planifikuar këtë Mision me qëllim që të hapi zemrat tuaja që të mund t'ju tregohet e Vërteta në kohë, para Ditës së Madhe kur Unë të vij për të gjykuar.

Dhurata e Shpirtit të Shenjtë vazhdon të hidhet mbi këtë Mision dhe të mbuloj të gjithë shpirtat – sidomos ata që me kokfortësi më kthjenë Mua shpinën. Beteja për shpirtat është mes Mbretërisë Sime dhe humnerës së tmerrshme mbi të cilën sundon Bisha. Ju duhet t'i mbani sytë hapur ndaj çdo gjëje, që e fyen Hyjninë Time. Nuk ka rëndësi se nga dalin këto fyerje, por ju kurrë nuk duhet t'i pranoni ato në Emrin Tim të Shenjtë.

Tani është koha e mashtrimit të madh dhe Unë ju bëj thirrje t'i luteni Zotit për mënçurinë për të kuptuar se çfarë vjen me të vërtetë nga Unë dhe çfarë nuk vjen.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: