Thursday, 7 March 2013

Jesusi: “Unë i kërkoj të gjithë shërbëtorëve të Mi të shenjtë të më thërrasin Mua, Jesusin e tyre të dashur, që t’i mbuloj me Gjakun Tim të Çmuar”


E Enjte, 28 Shkurt 2013, ora 23:55

Bija Ime e dashur, Unë kam dërguar Shpirtin Tim të Shenjtë për të mbuluar të gjithë fëmijët e Zotit në këtë kohë me qëllim që t'i nxjerr nga errësira e të ligut në botë.

Ju duhet të luteni fortë për të gjithë shërbëtorët e Mi të shenjtë në këtë kohë në situatën e tmerrshme të rrëmujave në të cilën do të gjenden ata. Kaq të trishtuar do të jenë ata, në pak javët që vijnë për arsye të largimit të Famulltarit Tim të Shenjtë, sa nuk do të dinë se ku të shkojnë.

Unë i kërkoj të gjithë shërbëtorëve të Mi të shenjtë të më thërrasin Mua, Jesusin e tyre të dashur, që t'i mbuloj me Gjakun Tim të Çmuar. Unë do t'i jap atyre Hiret, të cilat ju duhen për të njohur të Vërtetën e Mësimeve të Mia. Pastaj ata do ta njohin mashtruesin, i cili do t'ju paraqitet atyre.

Ata kurrë nuk duhet të kenë dyshime ndaj Meje. Ata duhet ta vënë gjithë besimin e tyre tek Unë. Ata kurrë nuk duhet ta braktisin Emrin Tim dhe duhet të jenë në gadishmëri gjatë gjithë kohës.

Tregoju atyre se Unë i dua ata me gjithë zemër dhe se atyre do t'ju jepen Dhurata të veçanta nga Qielli. Këto Dhurata do t'ju japin atyre paqe, shpresë dhe kurajo, në kohët e trazirave, që do të vijnë brënda Kishës Sime të Shenjtë në tokë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: