Tuesday, 19 March 2013

Jesusi: “Vula e Tretë do të zbulohet kur njeriu do të përpiqet për ushqim ndërsa zia e urisë të mbërthejë njerëzimin”


E Shtunë, 16 Mars 2013, ora 15:25

Bija Ime e dashur, ndryshimet do të zbulohen dhe shkatërrimi, i shkaktuar nga shumë luftra, do të filloj ashtu si është treguar.

Koha për ardhjen e profetit të rremë do të korrespondoj me deklarimin e lutrave në gjithë botën. Këto luftra do të nxiten në çast dhe njeriu do të struket nga frika ndërsa implikimet të bëhen të qarta. Luftrat do të zënë rrënjë dhe do të vërshojnë si stuhitë në shkretëtirë, ku ato do të fitojnë forcë dhe do të kapin të gjithë ata që ndjejnë se paqja e tyre është e garantuar, si një hajdut në errësirë. 

Sa shumë vënde do të përfshihen dhe kjo do të habisi të gjithë. Së shpejti antikrishti do të bëhet i njohur në mes të gjakderdhjes. Hutimi, frika dhe humbja e të mbjellave do ta dyfishojnë problemin. Jo më vonë se kjo, Vula e Tretë do të zbulohet kur njeriu të përpiqet për ushqim ndërsa zia e urisë do të mbërthej njerëzimin. Të uritur për bukë, të boshatisur në shpirt, të mbetur pa ndihmë, njerëzimi do të mbërthehet pas gjithçkaje ose dukujt, që ofron lehtësim.

Faza do të jetë pregatitur për ardhjen e antikrishtit dhe shpalljen e tij në botë. Në këtë kohë, njerëzimi do të jetë kaq i lehtësuar sepse njeriu i paqes, që ofron kaq shumë shpresë, sa ata do të bëhen skllevërit e tij të vullnetshëm. Ata do të besojnë në planin e tij të detajuar për të rindërtuar botën dhe për t'i sjellë kombet së bashku. Plani, do t'ju thuhet atyre, do të jetë për të mirën e të gjithëve dhe do të heqi terrorizmin nga bota. Armiqtë, që ai thotë se do të luftoj, dhe mbi të cilët ai do të ushtroj kontroll, janë viktima të pafajshëm të përdorur nga ai në mashtrimin që ai do t'i tregoj botës.

Kur paqja, apo ajo që do të duket si armpushim, të kthehet, atëherë do të vijë faza tjetër, bashkimi i të gjitha kombeve, të gjitha feve, të gjitha vëndeve, në një. Kjo do të jetë kur bashkimi mes profetit të rremë dhe antikrishtit të bëhet e qartë.

Atyre që ju është dhënë e Vërteta, dhe që emrat e të cilëve janë në Librin e të Gjallëve, do ta dinë se çfarë po ndodh. Të tjerët, të verbuar ndaj të Vërtetës së Mësimeve të Mia, nuk do të jenë kaq fatlumë. Pastaj do të jetë një moment pritje. Durimi Im do të thotë se Unë do të përpiqem të shpëtoj dhe të mbroj ata që nuk do të jenë të aftë të njohin të Vërtetën.

Durimi Im dhe Mëshira Ime do të çojnë në Ndërhyrje Hyjnore në një shkallë madhështore për të shpëtuar të gjithë fëmijët e Zotit nga mbërthimi i bishës, qëllimi i vetëm i të cilës është të inkurajoj mëkatin. Sepse ka vetëm një gjë që ju duhet ta dini; mbrapa joshjes magjepse të antikrishtit do të shtrihet plani për të inkurajuar mëkatin, me qëllim që njerëzimi të bëj zgjidhjen finale – të mbaj anën e bishës në kundërshtim të hapur ndaj Zotit. Kur të vij koha dhe pas çdo përpjekje e bërë nga Unë për të shpëtuar shpirtrat, ajo do të marri fund.

Vetëm të zgjedhurit do të çohen në Mbretërinë Time.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: