Wednesday, 13 March 2013

Kur të vij e Premtja e Zezë shumë shpirtra do të fillojnë ta kuptojnë se Paralajmërimi Im për njerëzimin është i pashmangshëm në botë”

E Shtunë, 9 Mars 2013, ora 21:45

Bija Ime e dashur, kur të vij e Premtja e Zezë shumë shpirtra do të fillojnë të kuptojnë se Paralajmërimi Im për njerëzimin është i pashmangshëm në botë.

Sa të dëshmohet paturpësia, e Vërteta e këtyre Mesazheve do të kuptohet me të vërtetë.

Mblidhini njerëzit së bashku, bashkohuni në lutje, sepse një re e zezë do ta mbuloj tokën. Ndëshkimet do të bien mbi njerëzimin ndërsa ajo zhytet në humnerën e indiferencës dhe mosinteresit ndaj Fjalës së Zotit.

Ata që i kanë kthyer shpinën Dhuratave të dhëna njerëzimit, me anë të Vdekjes Sime në Kryq, do të zgjohen dhe do të shikojnë se sa të shëmtuar shpirtrat e tyre shfaqen para Syve të Mi. Shpejt ata do ta shikojnë se ju është dhënë vetëm një kohë e shkurtër për t’u penduar. Sepse durimi Im është i madh, por trishtimi Im është i thellë. Kaq të hidhura janë zemrat e tyre, sa ata jo vetëm që më refuzojnë Mua, Jezusin e tyre të dashur, por edhe i mohojnë vetes Dhuratat, të cilat Unë i kam bërë të vlefshme falas për ata.

Sa janë mashtruar ata të besojnë në iluzionet e tyre të rreme se bota është e tyre për ta jetuar, ashtu si ata e zgjedhin, pa asnjë preokupim për t'i ngadalësuar në ndjekjen e kënaqësive. Kjo botë nuk do t'ju përkasi atyre më për ta marrë, sepse ky është vetëm një vënd i përkohshëm. Së shpejti ata do ta gjejnë veten në një vënd tjetër dhe, për shumë prej tyre, nuk do të jetë në Parajsën Time të Re. 

Ndërhyrja Ime është afër dhe Plani Im për të shpëtuar botën së shpejti do të bëhet plotësisht i njohur. Krenaria është armiku juaj më i madh dhe është gabimi më i madh i Satanit. Kur dikush e bën me faj një tjetër, e qorton një tjetër dhe e ngre gishtin në akuzë kundër një tjetri, në Emrin Tim, ata kanë rënë viktimë ndaj mëkatit të Satanit.

Do të jetë mëkati i krenarisë, që do të jetë rrënimi i njerëzimit dhe që do të fundosi shumë shpirtra në flakët e Ferrit.

Mos bini viktimë e këtij mallkimi të të ligut dhe qëndroni të heshtur nëse nuk jeni dakord me një tjetër që bërtet fortë kundër Meje, me gënjeshtra që dalin nga gojët e tyre, madje edhe kur e dini se ata nuk flasin të Vërtetën. Ju duhet t'i ulni sytë dhe thjesht shpallni Fjalën Time.

Më mbroni Mua vetëm duke i deklaruar botës çfarë dini mbi Planin Tim për të shpëtuar shpirtrat. Madje edhe kur ata shpirtra, që besojnë se njohuritë e tyre për Mua ju japin atyre të drejtën të bëjnë me faj të tjerët dhe të kërkojnë përgjigje nga ju, ju kurrë nuk duhet të më mbroni Mua me anë të argumentave.

Shumë ngjarje në botë do të trondisin pjesën më të madhe të njerëzimit, së shpejti. Madje dhe njerëzit pa interes, që e jetojnë jetën e tyre në një boshllëk të abmicjes materiale, me fare pak kohë për çështjet shpirtërore, do të fillojnë të kuptojnë se ka shumë ndryshime. Ata do ta dinë se këto ndryshime janë përtej aftësisë së tyre për të kuptuar dhe kjo do t’i çoj ata të bëhen më të hapur ndaj Fjalës së Zotit.

Jezusi juaj

Mesazhi ne anglisht: