Monday, 4 March 2013

Jesusi: “Një nga liderat e tjerë politikë, për të cilin Unë kam folur disa kohë më parë, do të vritet së shpejti”


E Martë, 26 Shkurt 2013, ora 22:00

Bija Ime e dashur, një nga liderat e tjerë politikë, për të cilin Unë kam folur disa kohë më parë, do të vritet së shpejti. 

Unë dëshiroj të zbuloj, tek të gjithë, se kush është ky person, që më pas, përmes provës së dhënë juve dhe të tjerëve, aq më shumë njerëz do ta pranojnë të Vërtetën e Mesazheve. Ky njeri i shpëtoi vdekjes, kohë më parë, por popullariteti i tij i ri do ta vërë atë në rrezik. Ai është një kundërshtar i forcave masonike dhe ata nuk do të tolerojnë udhëheqjen e tij më gjatë.

Kur ju, ndjekësit e Mi, i shikoni profecitë që i jepen një shpirti të zgjedhur që të ndodhin, ju do ta kuptoni se ata flasin të Vërtetën dhe se ajo ju është dhënë atyre nga Qielli, sepse ata nuk janë në gjëndje ta krijojnë atë vetë.

Është dëshira Ime t'ju vërtetoj atyre që i qortojnë Mesazhet e Mia, se jam Unë, Jesu Krishti juaj i dashur, Ai që i flet botës përmes kësaj profeteje. Ndërsa më sjell Mua gëzim të madh kur shikoj se sa shumë ju më doni Mua dhe i ndiqni lutjet që ju jepen nga Qielli, do të jenë skeptikët ata që Unë kam nevojë t'i pushtoj.

Shumë shpejt një përçarje do të ndodhi në Evropë, e gjitha do të ketë lidhje me Evropën e Bashkuar dhe vëndin në të cilin ndodhet Froni I Piterit. Kjo do të çoj në një luftë, e cila do të jetë një luftë e një lloji të ndryshëm nga luftrat e tjera. Por do të jetë e ashpër. Njerëzit do të ngrihen kundër njëri tjetrit në Gjermani, Itali dhe Francë. Ju duhet të luteni që ndjekësit e Mi të qëndrojnë të fortë dhe bëni të mundur që Grupet e Lutjes ‘Jesusi për Njerëzimin’ të ngrihen sa më shpejt në këto vënde.

Koha ka ardhur për Mua, Jesu Krishtin, Qengji I Hyjit, të zbuloj më shumë informacione të përmbajtura në Vulat. Unë do ta bëj këtë me kujdes, pasi ju duhet të pregatiteni si shpirtërisht po ashtu edhe fizikisht. Si një Zot I Drejtësisë, Unë do të siguroj që Unë do t'ju drejtoj të gjithëve dhe ju bekoj me Forcën Time kur gjërat të fillojnë të shpalosen njëra pas tjetrës.

Jesusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht: