Thursday, 14 March 2013

Nëna e Shpëtimit: “Grupet e Fushatës së Lutjes do të shpëtojnë biljona shpirtra”


E Dielë, 10 Mars 2013, ora 18:00

Bija ime e dashur, në këtë kohë ti do të ndjehesh akoma më e vetmuar dhe e izoluar kur Fjala e Shenjtë e Zotit do të bërtasi fort për të paralajmëruar njerëzimin për nevojën e pregatitjeve të shpirtrave të tyre.

Fëmijë, tani është koha që ju duhet t'i kërkoni Birit Tim të dashur ta forcoj guximin tuaj gjatë ditëve, muajve dhe viteve të errëta që shtrihen përpara jush. Ju duhet të gëzoni sepse kaq shumë shpirtra, të frymëzuar nga Shpirit I Shenjtë, i janë përgjigjur thirrjes së Birit Tim, Jesu Krishtit. Ai ju do të gjithëve ju kaq shumë sa kjo më sjell lotë gëzimi mua, Nënës së Tij të dashur. Si Ai do ta përhapi Mëshirën e Tij është e pakuptuar për ju dhe Ai do të sjelli më pranë Zemrës së Tij, edhe ata që e përbuzin Atë.

Nuk do të jetë gjatë para Ardhjes së Tij të Dytë të madhe, prandaj ju duhet t'i jepni Lavdi Zotit. Për t'u pregatitur ju duhet të merrni Rrëfimin sa më shpesh të jetë e mundur dhe të vazhdoni të luteni për shpirtrat.

Kur Hyji është I Gjithpushtetshëm dhe Lavdia e Tij do të kuptohet tani plotësisht, kur ju të dëshmoni Ardhjen e Tij të Dytë, ju, Ushtria e Tij e Mbetur, duhet ta ndihmoni Atë në planin e Tij për të shpëtuar njerëzimin.

Grupet e Fushatës së Lutjes do të shpëtojnë biljona shpirtra dhe, prandaj, ju duhet të shpërndaheni dhe të shumfishoheni. Hiret e Zotit po hidhen mbi të gjithë Fëmijët e Tij që marrin pjesë në këto grupe lutjesh. Ata do të jenë mburoja, e cila do të mbroj njerëzimin nga persekutimi i planifikuar nga antikrishti.

Kurrë mos u dorëzoni, fëmijë. Qëndroni në Hirin e Zotit gjatë gjithë kohës dhe vazhdoni të ndiqni udhëzimet e Birit tim. Ai kurrë nuk do t'ju braktisi, kaq e madhe është Dashuria e Tij për ju.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit