Tuesday, 6 November 2012

Hyji Atë: “Do të jetë për të shpëtuar shpirtrat e pafajshëm, të infektuar nga gënjeshtarët, që Unë I ndëshkoj të pabesët”

E Dielë, 28 Tetor 2012, ora 18:00

Bija Ime e dashur, Dituria Hyjnore është kuptuar vetëm nga pak fëmijët e Mi, madje dhe atëherë, është vetëm një pjesë e saj që Unë ju lejoj atyre ta dinë.

Të kuptuarit e Fjalës Sime të Shenjtë është e vështirë për shumë veta dhe, prapë, ajo është shumë e thjeshtë.

Unë I dua fëmijët e Mi, por ata u rrëmbyen nga Unë kur Adami dhe Eva e humbën të drejtën e tyre drejt Mbretërisë Sime Hyjnore. Të tunduar nga një gjarpër xheloz – ai të cilit i ishte dhënë çdo nder dhe favor – fëmijët e Mi i kthyen shpinën një Mbretërie të Lavdishme në tokë.

Ata kthyen shpinën ndaj jetës së përjetshme dhe për shkak të kësaj fëmijët e tyre, brez pas brezi, vuajtën.

Biri Im u dërgua më pas për të shpëtuar fëmijët e Mi nga Ferri i përjetshëm duke i çliruar ata nga Mëkati. Tani Ai do të vijë për të vendosur në tokë Parajsën origjinale, ashtu si ishte menduar më parë.

Bija ime, tani po bëhen pregatitjet për betejën e shpirtrave të filloj.

Tregoju fëmijve të Mi se Unë ju dhuroj atyre hire të veçanta.

Këto hire do t'ju japi atyre më shumë forcë kur të luten për dobësimin e ndëshkimeve. Përmes lutjeve dhe kërkesave të fëmijve të Mi, ata jo vetëm që mund të shpëtojnë shpirtrat e të babesëve që më fyejnë Mua, por edhe mund të ndalojnë Dorën Time, e cila do të bier për të ndaluar ata që flasin në emër të bishës.

Unë I ndëshkoj fëmijët e Mi më një zemër të lënduar. Unë e  bëj këtë, jo thjesht të ndëshkoj ata që shkaktojnë ligësi të tmerrshme, por për të ndaluar vjedhjen e shpirtrave përmes gënjeshtrave të tyre.

Është për të shpëtuar shpirtrat e pafajshëm, të infektuar nga gënjeshtarët, që Unë I ndëshkoj të pabesët.

Fëmijët e Mi duhet të bëhen të fortë për hatrin e të gjithëve.

Lutja do të jetë arma që do ta vrasi bishën. Nuk do të jetë përmes luftës, as përmes fuqisë së atyre të zgjedhur në vëndet e larta apo të atyre që drejtojnë kishat e Mia në tokë, që ky infektim të ndaloj. Do të jetë përmes besimit të atyre që janë besnik ndaj Meje, Hyjit Më Të Lartë dhe atyre që e pranojnë Birin Tim Jesu Krisht, si Shpëtimtar, që bota do të shpëtoj.

Ju, fëmijët e Mi besnik, do të jeni kyçi drejt shpëtimit të të gjithë fëmijve të Mi. Lutjet tuaja do të dëgjohen. Kërkesat tuaja për të shpëtuar mëkatarët do të përgjigjen.

Unë ju dua. Unë ju falenderoj për dashurinë që ju i tregoni Birit Tim dhe Unë ju bekoj.

Ati juaj I dashur
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-it-is-to-save-the-innocent-souls-infected-by-liars-that-i-punish-the-wicked/