Friday, 9 November 2012

Virgjëra Mari: “Kthehuni dhe kërkojini Birit tim t’ju udhëheq drejt Mëshirës së Tij të Madhe”

E Premte, 2 Nëntor 2012, ora 14:00

Bija Ime, errësira që po bie në botë do të shihet në shumë mënyra.

Ligjet e krijuara që e ndajnë familjen, do të jenë testament i influencës së të ligut në qeveritë tuaja.

Ligjet e krijuara për të falur abortin, e thyejnë Zemrën e Atit tim. Askush nuk ka të drejtë të ndërhyj me Krijimin e Zotit, dhe prapë këtë bën njerëzimi, çdo ditë, pa asnjë ndjenjë turpi apo faji.

Bija Ime, ti duhet të lutesh fort për shpengimin e njërëzimit, sepse shumë shpejt ata do të ndahen në dy pjesë; ata që janë besnik ndaj Zotit dhe ata që e refuzojnë Atë. Vëllai do të ndahet nga vëllai, lagjet do të ndahen dhe familjet do të ndahen më dysh. Kjo kohë është parashikuar.

Për të siguruar se Zoti mund të shpëtoj sa më shumë shpirtra të jetë e mundur, Ai do t'i japi atyre shumë mundësi të kthehen tek Ai.

Lutuni tani për familjet tuaja, miqtë dhe fqinjët tuaj para se përçarja finale të zhvillohet. Pastaj dita për Ardhjen e Dytë të Birit tim do të jetë afër.

Ju, fëmijët e mi, jeni të çoroditur. Ky çrregullim dhe boshllëk i shpirtit shkaktohet nga mungesa e besimit në Zot. Asnjë shpirt nuk mund të jetoj pa Dashurinë e Zotit në zemrat e tyre.

Ata janë si enë boshe që pluskojnë në det pa asnjë farë ideje se ku do të jetë destinacioni i tyre final. Ata enden pa asnjë qëllim në një hapësirë të gjërë ku asgjë nuk i kënaq; ku asgjë në botë nuk mund t'ju sjell atyre paqen e vërtetë.

Kthehuni dhe kërkojini Birit tim t'ju udhëheq drejt Mëshirës së Tij të Madhe dhe Ai do t'ju sjell paqen që ju dëshironi fort. Ajo që duhet të bëni është të kërkoni.

Më kërkoni mua, Nënën tuaj të dashur, t'ju çoj tek Biri im. Unë do t'ju drejtoj dhe mbroj gjithmonë, në çdo hap të udhës.

Nëna juaj e dashur
Mbretëresha e Paqes
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-turn-and-ask-my-son-to-guide-you-towards-his-great-mercy/