Monday, 19 November 2012

Jesusi: “Kurora e Gjëmbave gjatë Kryqëzimit Tim është simbolike”

E Martë, 13 Nëntor 2012, ora 17:00

Bija Ime e dashur, kurora e gjëmbave gjatë Kryqëzimit Tim është simbolike për ditët e fundit.

Ngaqë Kisha është Trupi Im në tokë, po ashtu ajo do të kurorëzohet me gjëmbat e sulmeve si ishte gjatë udhëtimit Tim për në Kalvari. Kurora e Gjëmbave simbolizon Kreun e Kishës Sime të Shenjtë në tokë. Papa Benedikt do të vuaj shumë pasi do të persekutohet se do të flasi të Vërtetën.

Ai do të shtypet, si Kreu i Kishës Sime dhe asnjë mëshirë nuk do të tregohet ndaj tij. Opozita do të shtohet shpejt kur ai të deklarohet se nuk është më i përshtatshëm.

Ata që do të pohojnë se janë më modern në drejtim të metodave apostolike do ta godasin atë dhe do të përqeshin fjalët e tij. Pastaj Kreu i Kishës Sime do të zëvendësohet nga Koka e Gjarpërit.

Goditjet me kamzhik që Unë durova gjatë Kryqëzimit Tim tani do të rikthehen në Kishën Time Katolike. Gjarpëri po lëviz shpejt tani, pasi do të përpiqet të shkatërroj Trupin Tim- Kishën Time në tokë. Pastaj të gjitha Kishat Kristjane do të gëlltiten dhe do të detyrohen të nderojnë profetin e rremë si dora e djathtë e bishës.

Kur shumë prej jush do të jeni të frikësuar, kujtoni se lutjet tuaja po i vonojnë këto gjëra, dhe në shumë raste po i dobësojnë rrethana të tilla.

Lutjet, dhe mjaft prej tyre, do ta vonojnë dhe dobësojnë punën e të ligut në tokë.

Ajo është antidoda ndaj persekutimit të planifikuar nga grupi djallëzor që po sundohet nga Satani. Me konvertim dhe lutjet tuaja, dishepujt e Mi, shumë mund të përbyset. Lutja mund ta shkatërroj ligësinë. Lutja mund dhe do të konvertoj njerëzimin. Pastaj, nëse mjaft shpirtra më ndjekin Mua, gjithçka do të jetë e lehtë. Pastaj tranzicioni në Parajsën Time të Re do të jetë i lehtë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-crowning-of-thorns-during-my-crucifixion-is-symbolic/