Wednesday, 14 November 2012

Jesusi: “Vaksinimi Global: Një nga format më të liga të genocidit të dëshmuara ndonjëherë që nga vrasja e Çifutëve nga Hitleri”

E Shtunë, 10 Nëntor 2012, ora 23:45

Bija Ime e dashur, sa do t’ju trondisi e Vërteta. Edhe pse ju e pranoni Fjalën Time të Shenjtë, do të jetë vetëm kur profecitë që Unë ju tregoj do të ndodhin, atëherë ju do ta kuptoni seriozitetin e këtij Misioni për të shpëtuar njerëzimin.

Futja e një vaksine globale, që ka për qëllim foshnjet dhe fëmijët e vegjël, do të jetë një nga format më të liga të genocidit të dëshmuara ndonjëherë që nga vrasja e Çifutëve nga Hitleri.  

Ky plan djallëzor do të bëhet i mundshëm, sepse shumë nga qeveritë tuaja i detyrojnë njerëzit të pranojnë ndryshimet në ligjet e tyre, të cilat i japin pushtet këtyre qeverive të vënë në zbatim ligjet kundër fëmijve të pafajshëm. 

Dijeni se e vetmja gjë që e ka ndaluar Atin Tim të sjelli fundin e kësaj bote, është për arsye të dashurisë të atyre shërbëtorëve besnikë mes jush.

Ati Im e ka mbajtur Dorën e Tij prej Dashurisë së Tij për çdo fëmij dhe çdo Krijesën e Tij. Tani ka ardhur koha që Ai përfundimisht t'i zbusi kohët dhe që bota, të cilën Ai krijoi prej Dashurisë dhe sipas Vullnetit të Tij Hyjnor të mund të vazhdoj në paqe.

Ai tani do të shkatërroj ata që e kryejnë këtë ligësi mbi fëmijët e Tij. Ai nuk do të duroj më këtë ligësi dhe tani Dora e Tij do të bier në ndëshkim.

Zemërimi I Tij tani do të manifestohet në një botë, e cila do të trëmbet nga madhësia e ndëshkimit, që do të bier mbi tokë.

Ata mes jush, që janë përgjegjës për shkaktimin e një vuajtje të tmerrshme mbi bashkëqytetarët e tyre, ta dinë këtë.

Ju do të goditeni përfundimisht me kamzhikun e sëmundjes dhe pastaj ju, si dhe ata që i bëjnë nderime grupit për një botë të vetme, do të fshiheni nga faqja e dheut para se të filloj Beteja e Armagedonit.

Ju nuk do të toleroheni nga Ati Im dhe Ai nuk do të lejoj që ju të infektoni më fëmijët e Tij. Mjerë ju dhe ata mes jush që e zemërojnë Atë në këtë kohë.

Koha për Atin Tim t'ju tregoj se Fuqia e kujt do të jetë gjithmonë e qëndrueshme, tani do t'ju vërtetohet. Teoritë tuaja mbi krijimin tuaj, të cilat janë me të meta, do t'ju tregohen për çfarë janë, më në fund. E Vërteta, ashtu si ju është premtuar në Librin e Të Vërtetës, e thënë nga profeti Daniel, do të tregohet më në fund.

Sa shumë njerëz janë të paditur ndaj të Vërtetës së Zotit. Shumë shpirtra mirë-dashës nuk kërkojnë asgjë tjetër në jetë përveç kënaqësive. Shumë e harxhojnë kot kohën që ju është dhënë në jetën e tyrë në tokë, pasi ata nuk e dinë të Vërtetën e Egzistencës së Zotit.

Tani e Vërteta po ju tregohet. Koha për vlerësim ka ardhur.

Ati Im do të alarmoj botën përfundimisht ndaj të Vërtetës. Ata që e shpërfillin të Vërtetën do t'i mohojnë vetes mundësinë për Mbretërinë Time të Re në tokë.

Në vënd që të bëjnë një jetë të përjetshme të lavdishme, të mbushur me mbrekulli, gëzim, dashuri dhe prosperiotet, ata do të flaken për tu kalbur në thellësitë e Ferrit.

Unë I bëj thirrje të gjithë fëmijve të Zotit t'i kushtojnë vëmëdje këtij paralajmërimi.

Mund të jetë i ashpër. Shumë mund të thonë: “kjo nuk vjen nga Zoti, sepse Ai është I Mëshirshëm”, mbajeni mënd këtë.

Koha ka ardhur për të ndarë krundet nga drithi. Ajo ditë është shumë afër. Cilado zgjedhje që do të bëhet nga njerëzimi, do të jetë zgjedhja finale.

Vullneti i lirë gjithmonë do të nderohet nga Ati Im deri në ditën e fundit. Ditën e Gjykimit.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/global-vaccination-one-of-the-most-wicked-forms-of-genocides-ever-witnessed-since-the-deaths-of-the-jews-under-hitler/