Monday, 5 November 2012

Jesusi: “Unë dëshiroj që ushtria Ime të thotë këtë Fushatë Lutje për Fitoren e Kishës së Mbetur”

E Enjte, 25 Tetor 2012, ora 21:50

Bija Ime e dashur, ti duhet t'i inkurajosh të gjithë ndjekësit e Mi të vazhdojnë të ngrenë Grupe Lutjesh ngado.

Koha ka ardhur për Mua t'ju bëj thirrje dhe të mbledh të gjithëve ju për të formuar ushtrinë Time, që marshimi drejt fitores të përjetshme të filloj në këtë ditë.

Në 9 Nëntor 2012, përvjetori i dytë i thirrjes Sime të parë tek ty, bija Ime, Unë dëshiroj që ushtria Ime të thotë këtë Fushatë Lutje, për Fitoren e Kishës së Mbetur.

Fushata e Lutjes (82) Për Fitoren e Kishës së Mbetur

Jesus, Mbret dhe Shpëtimtar I botës, Ty ta premtojnë nderimin tonë, besnikërinë dhe veprat tona, për të shpallur Lavdinë Tënde tek të gjithë. Na ndihmo të fitojmë forcën dhe besimin për tu ngritur dhe deklaruar Të Vërtetën gjatë gjithë kohës.
Kurrë mos na lejo të lëkundemi apo të vonojmë në marshimin tonë drejt fitores dhe në planin tonë për të shpëtuar shpirtrat.
Ne të dhurojmë dorëzimin tonë të plotë, zemrat tona dhe gjithçka që ne zotërojmë për të qënë të lirë nga pengesat, ndërsa vazhdojmë udhën me gjëmba drejt portave të Parajsës së Re.
Ne të duam Ty, Jesus I dashur, Shpëtimtari dhe Shëlbyesi ynë I dashur.
Ne bashkohemi në trup, mëndje dhe shpirt me Zemrën Tënde të Shenjtë.
Lëshoje mbi ne Hirin Tënd të Mbrojtjes.
Na mbulo me Gjakun Tënd të Shtrenjtë, që të mbushemi me kurajo dhe dashuri për të qëndruar dhe deklaruar Të Vërtetën e Mbretërisë Tënde të Re. Amen.

Unë ju kërkoj ju, të dashur ndjekësit e Mi, të mblidheni, të shtoheni në numër dhe të përhapni Fjalën Time të Shenjtë në çdo komb. Unë ju kërkoj që të përqëndroheni tek Unë, gjithmonë, dhe punoni me Mua drejt fitores finale të shpëtimit.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-wish-that-my-army-recite-this-crusade-prayer-for-the-victory-of-the-remnant-church/