Thursday, 29 November 2012

Jesusi: "As për Mua ata nuk do të vendosnin një kurorë me emeralde apo gurë të çmuar"

E Dielë, 25 Nëntor 2012, ora 17:25

Bija Ime e dashur, Unë Jam Krishti, Shpëtimtari i rracës njerëzore dhe së shpejti Unë do të vendos Kurorën Time dhe do të mbretëroj më në fund në tokë.

Kurora e Gjëmbave, megjithatë, akoma mbetet e vendosur në Kokën Time të Shenjtë, deri kur të vij dita e madhe dhe Unë përfundimisht do të ulem në fronin që Ati Im ma ka premtuar Mua.   
Unë Jam I vetmi Mbret I Vërtetë, I vetmi Zot I Vërtetë, dhe prapë mbaj Kurorën e Gjëmbave të vendosur kaq mizorisht nga dora e njeriut mosmirnjohës.

As për Mua ata nuk do të vendosin një kurorë me emeralde apo gurë të çmuar. As edhe sot. Jo, në të kundërt ata akoma më lëndojnë Mua duke e refuzuar me brutalitet shpëtimin që Unë kam fituar për ata kur më kryqëzuan Mua.

Unë kam pritur dhe pritur për njerëzimin t'i ngreh dhe ti hapi sytë me qëllim që të shikojnë të Vërtetën.

Prapë, sa pak Kristjanë i ndjekin Mësimet e Mia.  Ata janë dobësuar nga presionet e jashtme dhe mbeten të heshtur kur bota e mbështet mëkatin si një gjë e mirë.

Kurora Ime është pregatitur dhe Unë do të arrij me Lavdi. Asnjë njeri nuk do të shpëtoj pa më parë Mua kur të vij nga Qielli.

Kjo ngjarje do të ndodhi në një numër orësh dhe do të duhet një njeri me besim të fortë të bërtasi dhe të gëzoj.

Shumë prej tyre do t'ju vij turp dhe do të kenë frikë kur të më shikojnë Mua. Madje dhe atëherë, nëse do të më kërkojnë Mua t'i fal, Unë do ta bëj atë pikërisht në sekondën e fundit.

Kini kujdes nga ata që deklarojnë se jam Unë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse Unë do të vij vetëm në një ditë. 

Unë nuk do të eci në tokë si një njeri, sepse kjo nuk është lejuar nga Ati im. Mos lejoni një njeri të tillë t'ju mashtroj.

Mbretërimi Im është pranë dhe le ta dinë të gjithë ata që nuk pranojnë të më njohin Mua, Egzistencën Time, apo profecitë e përmbajtura në Librin e Atit Tim se ajo nuk mund të ndalohet.

Satani dhe ata që e ndjekin atë nuk kanë asnjë fuqi mbi Mua. E vetmja fuqi që ka rëndësi është Fuqia e Zotit që i do të gjithë fëmijët e Tij.

Pregatituni për Mbretërinë Time të Re dhe të jeni të gëzuar. Priteni ditën me gëzim sepse ajo do të jetë dita kur gjithë vuajtjet e njerëzimit do të përfundojnë përgjithmonë.

Vetëm ata që i ndjekin Mësimet e Mia do të jetojnë në Parajsën Time të Re.

Dishepujt e Mi duhet të krijojnë një rreth lutjesh për të shpëtuar shpirtrat e atyre që nuk do të vijnë tek Unë madje dhe ditën e fundit.

Ju lutem të bëni Fushatën e Lutjes për Hirin e Imunitetit për ata që nuk e kanë forcën të ndihmojnë veten.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/not-for-me-will-they-place-a-crown-of-emeralds-or-precious-stones/