Monday, 12 November 2012

Jesusi: “Unë kam nevoj për ndihmën tuaj. Ashtu si kisha nevojë për apostujt dhe dishepujt e Mi kur Unë ecja në tokë”

E Enjte, 8 Nëntor 2012, ora 15:50

Bija Ime e dashur, dishepujt e Mi, shërbëtorët e shenjtë dhe klerikët tani po mblidhen në mbarë botën në përgjigje të kësaj thirrje nga Qielli.

Unë, Jesu Krishti I tyre I dashur, jam i pranishëm në zemrat e tyre me hiret e Mia të veçanta.

Ata e njohin këtë thirrje Hyjnore, sepse Shpirti I Shenjtë I ka mbuluar ata duke e kuptuar se jam Unë, me të vërtetë, Jesu Krishti, Biri I Njeriut, I Cili po komunikon me ata.

Ju, kongregacioni Im i dashur dhe i shtrenjtë, jeni të ndërthurur me Zemrën Time të Shenjtë në këtë kohë.

Unë po ju çoj drejt udhës që ju të mund të komunikoni të Vërtetën tek shpirtrat e humbur që kanë nevojë për Mëshirën Time të madhe.

Dhurata Ime për ju është kjo. Unë do t'i prek zemrat tuaja në një mënyrë që ju do ta kuptoni menjëherë se ky është Frymëzim Hyjnor.

A nuk e dini se sa shumë Unë ju dua? Sa shumë jeni të mbrojtur nën Fuqinë e Shpëtimtarit tuaj Hyjnor, që i ka premtuar botës shpëtimin?

Ardhja Ime e Dytë është afër dhe Unë dëshiroj të shpëtoj të gjithë mëkatarët, pa marrë parasysh se sa të nxirë janë shpirtrat e tyre. Kujtoni se duhet të jetë angazhimi tuaj ai që do të më lejoj Mua t'ju drejtoj me qëllim që këta shpirtra të mjerë të shkëputen nga mbërthimi i të ligut.

Mos hezitoni t'i përgjigjeni thirrjes Sime, por dijeni se duhet të jeni të kujdesshëm se si duhet ta bëni këtë. Unë kam nevoj të ndërtoj ushtrinë Time në një mënyrë të tillë që ata të mblidhen privatisht, me qëllim që të bashkohen në një, dhe të paraqesin lutjet e tyre para Meje.

Ju duhet të veproni shpejt dhe ata shpirtra, sa të thoni Fushatën Time të Lutjeve, do të tërhiqen drejt jush.

Unë kam nevoj për ndihmën tuaj. Ashtu si kisha nevojë për apostujt dhe dishepujt e Mi kur Unë ecja në tokë.

Ejani tani. Mos kini frikë. Mos dëgjoni ata që ju sfidojnë, që ju tallin apo që do të hedhin shpifje mbi Fjalën Time të Shenjtë. Koha juaj për të më shërbyer Mua ka ardhur. Ngrihuni me kurajo dhe më ndiqni Mua. Unë do t'ju mbush me dashuri dhe gëzim në zemrat tuaja. Së shpejti ju nuk do të keni asnjë dyshim se kush po ju bën këtë kërkesë.

Unë ju falenderoj që ju përgjigjët thirrjes Sime. Unë ju bekoj dhe ju drejtoj gjatë gjithë kohës.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/i-need-your-help-just-as-i-needed-my-apostles-and-disciples-when-i-walked-the-earth-2/