Sunday, 11 November 2012

Jesusi: “Toka do të rënkoj nga dhimbja ndërsa antikrishti pregatit hyrjen e tij”

E Hënë, 5 Nëntor 2012, ora 18:50

Bija Ime e dashur, bota tani duhet të pregatitet për ndryshimet e mëdha, që Unë kam lejuar, me qëllim që të pregatis njerëzimin për Ardhjen e Dytë.

Shumë punë është bërë përmes ndjekësve të Mi të dashur, për të shpëtuar miljona shpirtra; përmes lutjeve që Unë ju kam dhënë atyre.

Besnikëria juaj ndaj Meje, Jesusit tuaj, ndjekësit e Mi të dashur, do të thotë se ju i keni dorëzuar shpitrat tek Unë, të cilët janë tani të sigurtë, se në të kundërt do të ishin hedhur në Ferr.

Kaq të fuqishme janë lutjet tuaja, sa me kalimin e kohës aq miljona më shumë do t'i pranojnë Mesazhet e Mia të dashurisë dhe shpresës, saqë biljona shpirtra do të shpëtojnë.

Puna Ime përmes jush, dishepujt e Mi, po shpëton mijra e mijra njerëz çdo ditë. Megjithatë ju kurrë nuk duhet të lejoni dyshimet, që natyrisht herë pas here do t’ju sulmojnë dhe që do t'ju pengojnë të luteni.

Tani ju duhet të dëgjoni

Shumë do të ndodhin tani. Stuhitë do të shtohen në mbarë botën dhe toka do të rënkoj nga dhimbja ndërsa antikrishti pregatit hyrjen e tij. Nuk do të jetë gjatë para se ai të shfaqet.

Përqëndrohu, bija Ime, në përhapjen e Fjalës Sime, edhe pse do të hasësh shumë pengesa. Mos lejo që asgjë të mos i vonojë Mesazhet e Mia t'i jepen çdo njërit.

Nuk do të jetë numri i njerëzve që do të marrin Librin e Të Vërtetës apo Mesazhet e Mia, por numri i njerëzve që thonë Fushatën Time të Lutjeve, ata që do të sjellin ndryshim.

Lutjet do ta dobësojnë fuqinë e antikrishtit.

Do të jenë ndëshkimet që do dërgohen në tokë nga Ati Im, ato që do t'i shkatërroj ata lidera apo grupe që guxojnë të lëndojnë fëmijët e Tij.

Fuqia e Zotit do t'i mbuloj ata që e duan Atë.
Fuqia e Zotit do të mbroj ata që konvertohen.

Hyji, Ati Im I Përjetshëm do të vazhdoj të derdhi Hiret e Tij deri sa Fuqia e Tij të mbuloj dhe të mbroj të gjithë fëmijët e Tij në tokë.

Shkoni në paqe, shpresë dhe dashuri. Besoni tek Unë, dhe çdo gjë do të jetë mirë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: