Friday, 2 November 2012

Hyji Atë: “Së shpejti, Biri Im do të dërgohet për të zbuluar të Vërtetën e Krijimit të njerëzimit”

E Enjte, 18 Tetor 2012, ora 18:00

Bija Ime e dashur, koha që Unë të dërgoj Birin Tim të vetëm, Jesu Krishtin, për të mbledhur të gjithë fëmijët e Mi në Zemrën Time, është afër.

Zemra Ime, burimi i gjithë Jetës, do të hapet për të mbledhur të gjithë fëmijët e Mi si një trup i vetëm.

Premtimi Im për të shpëtuar të gjithë të vegjëlit e Mi, është puthuajse i përfunduar.

Dëshira Ime më e madhe është që ta tregoj Veten tek çdo person, përfshi këtu edhe ata që nuk e kuptojnë përse apo si u krijuan nga Dora Ime.

Së shpejti, Biri Im do të dërgohet për të zbuluar Të Vërtetën e Krijimit të njerëzimit.

Kjo ditë është pregatitur për kaq shumë dekada. Nuk do të kishte ndodhur, deri tani, sepse humbja e kaq shumë fëmijve të Mi, do të kishte qënë shumë e madhe.

Së shpejti, fëmijve të Mi do t'ju tregohet e Vërteta e krijimit të tyre, egzistencës së tyre dhe pavdekshmëria e shpirtrave të tyre.

Kur kjo ngjarje të krijoj shpresë dhe gëzim në shumë shpirtra, për të tjerët, ajo do të jetë një torturë, që ata nuk do të jenë në gjëndje ta durojnë.

Burimi Im I Dashurisë dhe Mëshirës do të bier mbi gjithë njerëzimin përmes Birit Tim, Jesu Krisht.

Pas kësaj do të vij ndarja e madhe, ku shpirtrat që i përgjigjen Mëshirës së Tij, do të merren mënjanë.

Shpirtrat që mbeten do t'ju jepet çdo mundësi për të dëgjuar Thirrjen Time nga Qielli.

Unë, Ati I tyre, do ta bëj Veten Time të njohur me anë të forcës së klimës. Dora Ime do të dëshmohet kur Unë përpiqem të arrij secilin nga fëmijët e Mi, për t'i shpëtuar ata nga vdekja.

Thirrja Ime do të dëgjohet, por jo nga të gjithë. Atyre shpirtrave do t'ju tregohet Dashuria ime, përmes profetëve të Mi, në përpjekjen e fundit për t'i tërhequr ata drejt Zemrës Sime.

Qiejt do të shpalosen dhe do të hapen. Si një kartë e  mbledhur, ato do të hapen deri sa shenjat e Qiellit do të zbulohen. Tingujt e Ëngjëjve të Mi do ti tërheqi këta shpirtra Të Mi të vegjël, deri në fund.

Unë tani premtoj se Burimi Im I Dashurisë do të mbuloj gjithë tokën, kur Unë të bashkoj Zemrën Time me zemrat e të gjithë fëmijve të Mi.

Ndërhyrja Ime Hyjnore do të dëshmohet nga biljona njerëz dhe shumë do të vrapojnë në Krahët e Mi të Shenjtë të lehtësuar. E Vërteta e Planit Tim Hyjnor, dhe misteri I jetës në tokë, do të shfaqen hapur që të gjithë t'i shohin. Vetëm atëherë njeriu do ta pranoj Të Vërtetën e egzistencës së Jetës së Përjetshme.

Fundi I vuajtjes në tokë është afër. Persekutimi final, ku I ligu mbretëron mbi fëmijët e Mi, ka përfunduar.

Pastaj, liria që Unë kam dëshiruar për fëmijët e Mi që nga fillimi, do të jetë më në fund e tyre.

Kërkoni për Mua, fëmijë, Atin tuaj të dashur, sepse Unë ju mbaj në Duart e Mia. Unë po vij, përmes Birit Tim, për t'ju marrë në Mbretërinë Time të Re në tokë.

Kjo është trashëgimia që Unë I kam premtuar Birit Tim. Ky është premtimi Im për të gjithë fëmijët e Mi.

Koha për këto mbrekulli të mëdha po afrohet shumë afër.

Unë e bekoj secilin nga fëmijët e Mi.
Unë ju dua.
Unë ju mbuloj dhe ju bashkoj në Zemrën Time.

Ati juaj
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-soon-my-son-will-be-sent-to-unveil-the-truth-of-the-creation-of-humanity/