Friday, 9 November 2012

Jesusi: “Së shpejti mëkati nuk do të egzistoj më. Goditja nga mëkati do të jetë një gjë e të kaluarës”

E Shtunë, 3 Nëntor 2012, ora 19:00

Bija Ime e dashur, kur shpirtrat largohen nga Unë dhe kur bien në mëkat, ata kurrë nuk duhet të kenë frikë nga Unë.

Menjëherë sa ju të kryeni mëkat, ndjekësit e Mi të dashur, ju duhet të vini menjëherë tek Unë.
Kurrë mos kini turp apo ndrojtje të vraponi tek Unë pasi të keni kryer një mëkat. Kjo është e vetmja mënyrë në të cilën ju mund të fitoni forcë të ecni me Mua përsëri.

Nëse ju nuk ktheheni tek Unë, por në të kundërt më evitoni Mua, ju do të dobësoheni më tepër dhe do ta lejoni veten të ekspozoheni ndaj tundimeve të vëna para jush, çdo ditë, nga i ligu.

Mëkati është diçka me të cilin lind çdo fëmij. Mëkati origjinal duhet të hiqet përmes Sakramentit të Pakëzimit. Madje edhe atëherë, shpirtrat prapë do të tundohen përderi sa njerëzimi mbetet në sundimin e Satanit.

Për ta çliruar veten nga mëkati është e thjeshtë. Së pari ju do ta dini, në zemrat tuaja, kur ju keni kryer mëkat. Shumë njerëz në botë sot e shpërfillin mëkatin si të mos ketë pasoja. Por, nëse njerëzit do ta pranonin hapur se si ndjehen pasi kanë mëkatuar, ju do ta shikoni se paqja e tyre e brëndshme është e copëtuar më dysh.

Mëkati ndjehet nga shumë shpirtra deri sa ata bëhet kaq të errët sa vetëm mëkati do t'i kënaqi joshjet e tyre. Prandaj ju duhet të kërkoni faljen e Zotit, sa herë ju mëkatoni. Nëse nuk e bëni, atëherë mëkati do t'ju gërryej nga brënda dhe ju do ta keni më të vështirë t'i rezistoni tundimit.

Kur ju ndjeni pendesë në zemrat tuaja, më tërrisni Mua, Jesusin tuaj të dashur, për t'ju ndihmuar.

Nuk ka asnjë mëkat që nuk mund të falet, përveç mëkatit të blasfemisë kundër Shpirit të Shenjtë. Gjithmomë më thërrisni Mua për ndihmë, pa marrë parasysh se sa me turp ndjeheni për shkak të mëkateve që keni kryer.

Zemra Ime dëshiron të gjithë fëmijët e Zotit. Ju jeni krijesa e Tij e shtrenjtë dhe Ai ju do ju pavarësisht nga mëkatet. Luftojeni mëkatin duke kërkuar shpengim, sa herë që ju mëkatoni.

Së shpejti mëkati nuk do të egzistoj më. Goditja nga mëkati do të jetë një gjë e të kaluarës.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/soon-sin-will-be-no-more-the-scourge-of-sin-will-be-a-thing-of-the-past/