Wednesday, 28 November 2012

Jesusi: “Priftërinjtë e Mi të dashur dhe shërbëtorët e shenjtë, mos kini frikë nga Fjala Ime”

E Premte, 23 Nëntor 2012, ora 21:45

Bija Ime e dashur, persekutimi kundër profetëve dhe vizionarëve të Mi intensifikohet tani kur kundërshtimi ndaj këtyre mesazheve shtohet.

Unë ju them juve, në veçanti priftërinjve të Mi të dashur dhe shërbëtorëve të shenjtë, të mos kini frikë nga Fjala Ime. Frika dhe pasiguria që po përjetoni nuk vjen nga Unë. Nëse nuk vjen nga Unë, atëherë ju duhet ta pyesni veten se nga vjen?

Fjala Ime e Shenjtë gjithmonë reziztohet.

Gjatë kohës Sime në tokë, priftërinjtë e asaj kohe, Farisenjtë, bënin çfarë të mundeshin për të argumentuar me Mua. Ata u përpoqën me çdo mundësi për të më ngatërruar Mua, duke më bërë pyetje, me qëllim që të më bënin Mua të bija në kundërshtim me Fjalën e Zotit, por ata dështuan.

Unë qëndrova i heshtur kur ata përpiqeshin të më bënin t'ju përgjigjesha pyetjeve të cilat ata e dinin se Unë nuk isha i pregatitur të përgjigjesha.

Ju e shikoni se, edhe pse ata e praktikonin fenë e tyre; mbanin shumë ceremoni të komplikuara, visheshin me rroba të shtrenjta, atyre ju mungonte një gjë. Ata nuk kishin as edhe një grimcë përulësie, sepse ata gabimisht besonin se, për shkak të rolit të tyre si shërbëtorë të shenjtë, ata ishin mbi vëllezërit e tyre.

Ata flisnin, predikonin dhe paraqisnin në vëndet e hapura, si profetët, Fjalën e Shenjtë të Atit Tim. Prapë ata nuk e kuptonin me të vërtetë premtimin e bërë nga Ati Im, as edhe mësimet që Ai ju dha atyre përmes profetëve. Ata nuk arritën ta kuptonin se koha për ardhjen e Mesias së premtuar po ndodhte në kohën e tyre.

Ata besonin se kjo ngjarje do të ndodhte në të ardhmen.

Ata ishin të paqartë nga përgjigjet e Mia, mësimet e Mi dhe jeta e thjeshtë që Unë bëja. Prapë ata ishin të tërhequr ndaj Meje dhe vazhdoni të ktheheshin, herë pas here për të më sfiduar Mua.

Pastaj ata ndjeheshin të kërcënuar për shkak të njohurive të Mia për çështjet shpirtërore, një fakt të cilin ata nuk mund ta mohonin.

Ata më torturuan Mua. Unë ju përgjigja pyetjeve të tyre, sipas Vullnetit Hyjnor të Atit Tim. Pataj Unë qëndroja i heshtur kur ata e drejtonin gishtin nga Unë të zemëruar. 

Për gjithë njohuritë e tyre të deklaruara mbi Fjalën e Zotit, ata ranë në kurthin e pregatitur nga mashtruesi. Ata besonin se njohuritë e tyre ishin superiore ndaj njohurive të Mia.

Hierarkia e lartë e kishës që ata krijuan ishte si një monarki mbretërore. Mbreti që ata nderonin nuk ishte Zoti por mbreti i tyre, i zgjedhur prej tyre. Shtresa e lartë kishte fare pak komunikim me shërbëtorët e ulët që drejtonin fiset e tyre. Ndërsa për njeriun e varfër të përulët, ata kishin fare pak kohë për të.

Sa e fyenin Atin Tim. Sa më torturonin Mua. Ata kishin gjakun e shumë vetave në duart e tyre dhe prapë mundoheshin që në sytë e publikut t'i mbanin ato të pastra.

Edukimi i tyre do të thoshte se ata besonin që vetëm ata mund të interpretonin Shkrimet e Shenjta me korrektësi. Fjala Ime u trajtua si Herezi.

E njëjta gjë është e vërtetë sot. Sa pak nga shërbëtorët e Mi të shenjtë janë të pregatitur për Ardhjen Time të Dytë. Njohja e tyre si Ministra të Shenjtë në Kishën Time mund të krijoj përçarje, që Unë nuk e kam autorizuar.

Këta theologë të pregatitur me shumë vite edukimi nuk kanë arritur të kuptojnë Mësimet e Mia; profecitë apo mënyrën se si Unë flas.

Ju që e vini në pyetje Fjalën Time apo përpiqeni të krijoni ndryshime, duke e krahasuar atë me njohuritë tuaja me të meta të Shkrimit të Shenjtë, ju duhet të ndaloni tani.

Asgjë nuk keni mësuar? A nuk e pranoni që koha është afër dhe që Unë po ju pregatis?
Armiqtë e këtij Misioni Tim të Shenjtë për t'ju pregatitur për Ardhjen Time të Dytë, janë të shumtë.

Sulmet janë të ashpra. Çdo kthesë, çdo cep dhe çdo hap që bëni, përmes këtyre mesazheve, do të hasni pengesa.

Nëse nuk e pranoni Premtimin Tim për të ardhur përsëri, atëherë ju duhet ti bëni vetes këtë pyetje. Cili është roli im në Emrin e Zotit? A është thjesht të administroj Sakramentet e Shenjta? Jo ky nuk është roli për të cilin jeni thirrur.

Kur ju i sulmoni Mesazhet e Mia ashtu si po e bëni, ju më bëni të lotoj me dëshpërim dhe trishtim.

A nuk jeni paralajmëruar të jeni në gadishmëri, sepse ju nuk e dini as ditën dhe orën se kur Unë do të kthehem? Është koha që ju ta zgjoni shpirtin tuaj, të lexoni Fjalët e përmbajtura në Librin e Atit Tim dhe pastaj të luteni që Unë t'ju bekoj me dhuratën e dijes.

Ju që më refuzoni Mua, ngaqë jeni të kujdesshëm dhe të shqetësuar se nuk jam Unë, Jesusi juaj, që ju flas, atëherë Unë ju fal. Unë e kuptoj se sa e vështirë është, por me kalimin e kohës ju do ta ndjeni Dashurinë Time t'ju pushtoj.

Ju që refuzoni të më dëgjoni Mua, jeni fajtor për mëkatin e krenarisë.

Ju që publikisht e dënoni Fjalën Time, e copëtoni dhe deklaroni se Mesazhet e Mua vijnë nga i ligu, atëherë jeni të humbur për Mua. Kaq të larguar jeni, pavarësisht nga besimi juaj arrogant se njohuritë tuaja mbi çështjet shpirtërore nga librat, ju bëjnë të vlefshëm të flisni në Emrin Tim, atëherë ju duhet ta dini këtë.

Më sillni Mua një shpirt të thjeshtë, me një zemër të pastër që më do Mua për kush Jam dhe ata do të bashkohen me Mua në Parajsë.

Më sillni Mua një shpirt të mbushur me krenari që bërtet në kup të qiellit Fjalën e Zotit dhe Unë do ta flak atë tutje.


Kini besim tek Unë me një zemër të përulët dhe Unë do të hedh Hiret e Mia mbi ju.


Më doni Mua pa kushte dhe ju do ta njihni Zërin Tim në këtë kohë.  Ju jeni shpirtrat me fat. Por janë shpirtrat ata që e kanë larguar veten nga Unë që dëshiroj dhe pres për shumë.

O ejani tek Unë, shërbëtorët e Mi të shenjtë. Unë ju jap të Vërtetën sepse Unë dua që ju ta ripërtërini besnikërinë tuaj ndaj meje. Mosbindja ndaj Mësimeve të Mia dhe mosnjohja e dobësisë suaj krijon një hendek mes nesh.

Ata shërbëtorë të shenjtë që kanë kryer mëkate të rënda të mishit, duhet të vijnë tek Unë që të mund t'ju mbaj. Pranojini mëkatet tuaja dhe Unë do ta rilind shpirtin tuaj që të jeni të aftë të ndihmoni për shpëtimin e shpirtrave të tjerë para se Unë të vij përsëri.

Ju duhet të dëgjoni. Nëse keni dyshime, atëherë Unë e pranoj këtë. Po nëse ju provoni të lëndoni profetët e Mi, ju do të vuani për këtë. Do të jetë më mirë për ju të qëndroni të heshtur. Ju duhet të tregoni se dëshironi të dëgjoni dhe ta parulni veten tuaj para Syve të Mi. Vetëm atëherë ju do të jeni të aftë të përfaqësoni Trupin Tim në tokë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/my-beloved-priests-and-sacred-servants-fear-not-my-word/