Tuesday, 6 November 2012

Jesusi: “Ata që e poshtërojnë Fjalën Time, që të jepet ty bija Ime, Më lëndojnë deri në kockë me një dhimbje të padurueshme”

E Premte, 26 Tetor 2012, ora 18:00

Bija Ime e dashur, Mbretëria Ime në tokë do të bëhet një realitet.

Për kaq kohë e premtuar nga Ati Im I Përjetshëm dhe I dashur, Mbretëria e Re, Parajsa e Re është dhurata më e madhe.

Sekreti për të kuptuar Mbretërinë Time të Re ndodhet në misterin e mundimeve të Mia në Kopshtin e Getsemanit. Kur Unë u ula në gjunjë para Atit Tim, duke lotuar me trishtim, ishte për shkak të humbjes së shpirtrave në të ardhmen që do të digjeshin në zjarrin e Ferrit, pavarësisht nga Sakrifica Ime në Kryq.

Poshtërimi Im në duart e Poncit Pilat nuk ishte e dhimbshme për Mua për shkak të përçmimit nga publiku, por sepse Unë e dija se ata shpirtra do të ishin të humbur për Mua. Dhe prandaj Unë derdha lotë trishtimi, kur i shikoja atë të mashtroheshin nga Satani, një forcë djallëzore të cilën ata nuk mund ta shikonin, por që infektonte çdo qelizë të qënies së tyre.

Kur ti më shikon Mua të shqetësuar, bija Ime, është për një arsye të mirë. Edhe për ata shpirtra që hedhin përbuzje mbi këto mesazhe, Unë prapë derdh lotë. Ata nuk janë në gjëndjen e plotë të bashkohen me Mua. Për shkak të mëkatit të tyre të krenarisë, arrogancës, mungesës së njohurisë dhe përulësisë, ata e fyejnë Fjalën Time.

Pastaj ata përpiqen të pengojnë zemrat e atyre, që Unë dëshiroj të arrij, të mbështesin Fjalën Time të Shenjtë.

Për ata Unë lotoj, gjithashtu, sepse ata nuk i dinë pasojat serioze të veprimeve të tyre kur e tradhëtojnë Fjalën Time të Vërtetë, që po i jepet secilit nga fëmijëve të Zotit në këtë kohë.

Sa shumë shpirta, të privuar nga Fjala Ime, për shkak të veprimeve të atyre që thonë se më përfaqësojnë Mua në botë, do të humbasin.

Ashtu si Unë vuajta në agoni të tmerrshme, kur u përballa me fyerjet e atyre që qëndronin në krah të fronit të artë të Poncit Pilat, po ashtu vuaj edhe sot. Dhimbja që kam, përmes teje bija Ime, nuk është sot e ndryshme nga ajo dhimbje atëhere.

Ata që e poshtërojnë Fjalën Time, që të jepet ty bija Ime, Më lëndojnë deri në kockë me një dhimbje të padurueshme.

Ata e kanë ngulur gozhdën e fundit, në shpirtin Tim që vuan, kur Unë përpiqem edhe një herë të shpëtoj racën njerëzore nga shkatërrimi.


Lutuni që Ati im, përmes Mëshirës së Tij, do të jetë tolerant ndaj shpirtrave të tillë që mundohen, të shtyrë nga dora e mashtruesit, ta bëjnë Fjalën e Zotit të pavlerë.

Të keni kujdes bijtë e Mi nga ata që e kundërshtojnë me zjarr fjalën Time, përmes këtyre mesazheve. Ju duhet të luteni për shpirtrat e tyre.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/those-who-humiliate-my-word-given-to-you-my-daughter-cut-me-through-to-the-bone-in-agonising-pain/