Sunday, 4 November 2012

Jesusi: “Ju kurrë nuk duhet t’i refuzoni vizionet private pa kualifikimet apo përulësinë e duhur”

E Mërkurë, 24 Tetor 2012, ora 21:11

Bija Ime e dashur, është e rëndësishme që ti të mos i dëgjosh ata që e sulmojnë Fjalën Time të Shenjtë.

Bllokoji veshët ndaj përpjekjeve, që tani janë bërë, sidomos ato të bëra nga ata që pohojnë se janë teologë Katolik, për të refuzuar Mesazhet e Mia më të Shenjta.

Ashtu si të kam thënë, sulmet më të mëdha do të jenë nga ata në Kishën Katolike që pohojnë se më njohin Mua, por që nuk e kuptojnë Librin e Zbulesës, apo sekretet që përmbahen në të.

Ata nuk mund t'i dinë këto, sepse Unë, Qengji I Zotit, nuk ja u kam zbuluar atyre të gjitha akoma.

Sa më shqetësojnë ata Mua. Sa më lëndojnë ata Mua. Sepse për çdo tallje që ata hedhin mbi Mesazhet e Mia, ata ngulin një gozhdë tjetër në Trupin Tim.

Për çdo udhëzim që Unë jap, për të mirën e të gjithë shpirtrave, të cilën ata e refuzojnë me vrull, ata më kryqëzojnë Mua përsëri.

Prapë nuk ka rëndësi se sa më lëndojnë Mua, sepse Unë do të pranoja 1000 vdekje, vetëm po të ishte për të shpëtuar edhe një shpirt tjetër. 

Ata mund t'i shpërfillim Mesazhet e Mia; të tallin ty, bija Ime, dhe të më refuzojnë Mua, por ata nuk do ta pengojnë Vullnetin e Atit Tim që të kryhet plotësisht.

Këta shpirtra të shkretë besojnë disa herë se po sillen me përgjegjësi duke ju thënë njerëzve të mos i pranojnë Mesazhet e Mia.

Çfarë ata po bëjnë është për të penguar Fjalën e Zotit të mos u jepet fëmijve të Zotit. Nëse vazhdojnë ta bëjnë këtë, ata do të heshten nga Dora e Atit Tim.

Asnjë njeri nuk do të më ndaloj Mua në misionin Tim për të shpëtuar shpirtrat.

Ata shërbëtorët e shenjtë që insistojnë të bllokojnë Fjalën Time të mos dëgjohet, ta dinë këtë.

Fjalët tuaja të vazhdueshme dhe akuzat tuaja blasfemuese do t'ju heqin hiret që ju janë dhënë në pozitën tuaj. Nëse nuk më thërrisni Mua, përmes lutjes, për përgjigjet që keni nevojë, Unë nuk mund t'ju ndihmoj.

Ju kurrë nuk duhet t'i refuzoni vizionet private pa kualifikimin apo përulësinë që duhet. Madje dhe atëherë, ju kurrë nuk mund t'i gjykoni deklarata të tilla. Qëndroni në heshtje.

Lutuni për dhuratën e dijes gjatë gjithë kohës. Përndryshe do të gjendeni fajtor për krimin më të keq në Sytë e Atit Tim – krimin për të ndaluar Atë të shpëtoj shpirtrat përmes Fjalës së Shenjtë të Birit të Tij.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/you-must-never-reject-private-revelations-without-the-qualifications-or-the-humility-required/