Wednesday, 7 November 2012

Jesusi: “Ndëshkimet Tij të mëdha, të një madhësie të paparë ndonjëherë në botë deri tani, mund të pakësohen”

E Hënë, 29 Tetor 2012, ora 15:30

Bija Ime e dashur, si të kam thënë, vala e ndryshimit ka filluar, kur Dora e Atit Tim do të bier tani në ndëshkim, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe në vëndet e tjera.

Të gjitha këto trazira ekologjike do të vazhdojnë ngado, deri sa njerëzimi të jetë pastruar.

Ju duhet të luteni që ata shpirtra që e refuzojnë Zotin të mund të shpëtojnë nga Flakët e Ferrit, përmes bujarisë së të tjerëve, përmes lutjeve të tyre.

Këto shenja janë për t'i treguar njerëzimit se kohët, me të vërtetë, kanë ndryshuar. Asgjë nuk do të jetë si më parë deri sa toka të pastrohet, për të mundësuar Ardhjen e Dytë. 

Në këtë moment, kur mëkati po e shkatërron tokën, nuk është e denjë të pranojë Mesian.

Shenjat janë të ditëve të fundit, ndjekësit e Mi, dhe ju duhet të pregatisni shpirtrat tuaj.

Shumë shpejt do të jenë të paktë ata, përfshi këtu ata ateistë me zemrën gur, që do të jenë në gjëndje ta shpërifillin Dorën e Atit Tim.

Megjithatë, ndëshkimet e Tij të mëdha, të një madhësi të paparë ndonjëherë në botë, deri tani, mund të pakësohen apo dobësohen me anë të lutjeve tuaja.

Por ato do të vashdojnë deri sa njerëzimi ta pranoj të Vërtetën.  

Dita e Zotit, dita e Ardhjes së Dytë po afron, megjithatë shumë ngjarje të tjera do të ndodhin në fillim.

Kjo do të jetë një kohë e vështirë për të gjithë fëmijët e Zotit, përfshi edhe ata që e kanë besimin e fortë. Por ata që tregojnë dashuri dhe besnikëri ndaj Meje, Jesusin e tyre, shumë do të kenë paqe, sepse e dinë se Unë vij për t'i sjellë ata në Parajsën Time të Re.  

Pasuritë e kësaj Mbretërie të Re duhet të kërkohen dhe ju duhet të dëshironi për këtë Dhuratë të madhe.

Qëndroni të fortë dhe kini besim tek Unë. Ju duhet ta kuptoni se Ati im duhet t'i ndëshkoj ata që planifikojnë vepra të tmerrshme. Ai ka premtuar të ndaloj veprimtaritë e tyre dhe ata do të fshihen nga faqja e dheut.

Shenjat tani do të shihen në çdo cep të tokës për të siguruar që njerëzimi të mos ketë asnjë dyshim se Forca e Kujt është në fuqi.

Vetëm Zoti e komandon një Forcë të tillë. Çdo lloj force tjetër do të jetë jetë-shkurtër. Forca e Zotit është e Gjithpushtetshme dhe asnjë njeri nuk mund ta mposhti Krijuesin dhe Bërësin e gjithçkaje që shihet dhe që nuk shihet.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/his-great-chastisements-of-a-magnitude-never-witnessed-in-the-world-before-now-can-be-mitigated/