Tuesday, 20 November 2012

Jesusi: “Një seri ngjarjesh lidhur me Kishat që Më nderojnë Mua në botë, do të fillojnë të dalin në sipërfaqe”

E Mërkurë, 14 Nëntor  2012, ora 20:30

Partnerja Ime e dashur shpirtërore, bija Ime e dashur, vështirësitë të kanë dhënë ty një forcë të re dhe pasionin që të duhet për të prekur zemrat e shumë njerëzve.

Kjo është një nga mënyrat me të cilën Unë do të prek shpirtrat e atyre që kanë nevojë për Hiret e Mia. Unë do ta kryej këtë përmes punës tënde për Mua, me qëllim që konvertimi të mund të përhapet shpejt.

Gjatë kësaj kohe një seri ngjarjesh në lidhje me Kishat që Më nderojnë Mua në botë, do të fillojnë të dalin në sipërfaqe. Përçarja në Kishën Time Katolike shpejt do të bëhet publike. Kur kjo të ndodhi, do të jetë nën zhurmën e duartrokitjeve të atyre që e kanë ndarë të Vërtetën e Mësimeve të Mia nga Urdhërimet e dhëna nga Ati Im.

Planifikimi dhe koordinimi i këtij projekti të madh kanë marrë shumë kohë, por së shpejti ata do të njoftojnë përçarjen para medias së botës.

Shumë, duke bërtitur me zërat në fund të qiellit paraqesin gënjeshtra, jo vetëm kundër ligjeve të krijuara sipas Mësimeve të Mia. Çfarë ata duan në të vërtetë është të krijojnë një zot të ri. Kreu i ri i Kishës Sime do të reklamohet si në çdo zgjedhje të profilit të lartë për një lider politik.

Ata do t'ju bëjnë të besoni se Fjalët e vjetra janë mashtruese. Pastaj ata do t'ju thonë të mos besoni tek ato. Ata do të ndryshojnë metodat në të cilat i kanë jetuar Mësimet e Mia dhe do të ndryshojnë mënyrën për të më nderuar Mua.

Ata tani do të shtyjnë mënjanë Ligjet e Mia dhe do të adhurojnë ligjet e bëra prej tyre.

Ata do të ndryshojnë betimet e tyre solemne për të justifikuar pjesmarrjen e tyre në ndërtesën e tempullit të ri – tempulli i ri i dedikuar për sundimin e profetit të rremë. Pastaj ata nuk do të jenë më shërbëtorët e Mi, sepse ata do ta ndryshojnë besnikërinë dhe nderimin ndaj profetit të rremë.

Pastaj ata do të adhurojnë një zot të rremë, një koncept fare të ri, që do të lejoj për disa ligje të Zotit të hiqen dhe të zëvendësohen me gjëra të turpshme para Syve të Mi.

Ky është paralajmërimi Im ndaj atyre priftërinjve mes jush që do të largohen nga Kisha Katolike.

Kur ju të ndaloni së besuari plotësisht tek Unë, kokat tuaja do të kthehen për të besuar në gënjeshtra. Kur ju të besoni tek sunduesit mashtrues, ju do të bini në mëkat të tmerrshëm. Ju do të nderoni bishën, e cila do ta njollosi Kishën Time duke e ngulur thellë kurorën e gjëmbave në Kokën e Kishës Sime, Famulltarit Tim të Shenjtë të vërtetë, Papa Benediktit.

Ju do të vuani tmerrësisht kur t'i shërbeni bishës, sepse ju do të largoni Zotin nga fëmijët e Tij. Kthehuni tek rrënjët tuaja të vërteta. Mos lejoni që Kisha Ime të njolloset nga mëkatet e planifikuara nga njerëzit që duan të shkatërrojnë Krishtërimin dhe besimet e tjera fetare që e nderojnë Atin Tim.

Ju, shërbëtorët e Mi të shenjë, që e shkelni Urdhërin tuaj të Shenjtë, do i shkëpusni zemrat tuaja nga Unë, ndërsa këta mashtrues do të vjedhin shpirtrat tuaj.

Mëkati më i madh që ju do të kryeni është të nderoni një zot të rremë. I veshur me xhevahire, ai do të jetë tërheqës, i mprehtë dhe do të duket të ketë njohuri të mira mbi Mësimet e Librit të Atit Tim. Ju do të magjepseni prej tij. Ai do t'i përdredhi Mësimet e Mia që ato të kthehen në heresi.

Kjo fe, që është një alternativë ndaj të Vërtetës së Zotit, është pavlerë. Prapë ajo do të ketë një pamje të jashtme që do të jetë joshëse, e dashur dhe e mbrekullueshme dhe e veshur me ar dhe gurë të çmuar, do të paraqitet si feja e re për një botë të vetme në të gjithë altarët.

Atyre priftërinjve besnik, Unë ju them këtë. Unë do t'ju bekoj me Hiret për të kuptuar të Vërtetën gjatë gjithë kohës.

Idhuj të tillë, që ju paraqiten si e Vërteta, janë thjesht baltë. Ato janë bërë me objekte druri. Ato janë asgjë. Ato nuk kanë asnjë kuptim. Asnjë Hir I Zotit nuk do të jepet prej tyre. Zoti, Një Zot I Vërtetë, thjesht nuk do të jetë i pranishëm në kishat e tyre. Vetëm Zoti I Gjallë do të jetë i pranishëm.

Kur Hyji Atë të dëshmoj fyerjen finale, Ai do t'i dëboj ata që ringjallin këto praktika pagane. Pastaj Ai do të kërkoj një shpjegim prej atyre që shkaktojnë përçarjen në Kishën e Tij të Shenjtë në tokë – ata të njëjtët shërbëtorë që me arrogancë e shpërfillën Fjalën e Zotit me kaq indiferencë.

Kur ata të përballen me Mua, gjatë Paralajmërimit, ata do ta kuptojnë se si e kanë lënduar Atin Tim. Asnjë njeri apo shërbëtor i shenjtë nuk ka kontroll sepse është vetëm një Zotëri. Vetëm një Zot. Ata po fusin një zot të krijuar nga njeriu. Ai nuk egziston, dhe prapë ata do ta vjedhin turmën Time prej Meje. Atyre do t'ju jepet çdo hir dhe do të tregohet shumë durim. Nëse nuk pendohen, ata do të shkatërrohen.

Secili prej jush do të paguhet për çdo shpirt që ju e keni humbur për Mua.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/a-number-of-events-regarding-the-churches-which-honor-me-in-the-world-will-begin-to-surface/