Thursday, 8 November 2012

Jesusi: “Juve ju është dhënë mburoja. Përdoreni atë”

E Enjte, 1 Nëntor 2012, ora 18:00

Bija Ime e dashur, ju duhet të ngriheni tani dhe të mblidheni të bashkuar në dashuri për tu pregatitur për kohët e vështira që shtrihen përpara.

Ju, ushtria Ime e fortë, jeni të bekuar dhe jeni të mbrojtur me Vulën e Atit Tim, Vulën e Zotit të Gjallë.

Për çdo gjë që do të hidhet mbi ju, nga çdo anë, dijeni se Unë jam me ju.

Shumë ngjarje, përfshi edhe trazira ekologjike, luftra, përçarja në Kishën Time në tokë, diktatura në çdo shtet – të grupuara në një, në bërthamën e vet – të gjitha do të ndodhin në të njëjtën kohë. 

Këto shkatërrime të shumta do të sjellin shumë lotë dhe kërcitje dhëmbësh, por një gjë do të mbetet e pacënuar. Ajo do të jetë Fuqia e Zotit dhe Dashuria e Tij për të gjithë fëmijët e Tij.

Kjo betejë do të shpaloset para botës dhe ju, ushtria Ime, nuk duhet të trëmbeni nga frika. Gjithçka është mirë në Mbretërinë Time dhe vëndi juaj është i sigurtë atje. Janë të tjerët ata për të cilët ju duhet të shqetësoheni tani.

Juve ju është dhënë mburoja. Përdoreni atë. Fushata Ime e Lutjeve do t'ju ndihmoj të lehtësoni shumë nga tmerri i shkaktuar nga mëkatet e njerëzimit. Ju lutem thoni këtë lutje për lehtësimin e ndëshkimeve.

Fushata e Lutjes (83) për lehtësimin e ndëshkimeve

O Atë I dashur, Hyji Më I Larti, ne, fëmijët e tu të mjerë, gjunjëzohemi para Fronit Tënd të Lavdishëm në Qiell,
Ne të lutemi Ty të shpëtosh botën nga i ligu.
Ne kërkojmë Mëshirën Tënde për shpirtrat e atyre që shkaktojnë vuajtje të tmerrshme ndaj fëmijëve të Tu në tokë.
Të lutemi t’i falësh ata.
Të lutemi ta largosh antikrishtin, menjëherë sa ai të shfaqet.
Ne të kërkojmë Ty, Zot I dashur, ta lehtësosh Dorën Tënde të ndëshkimit.
Por ne të lutemi Ty të pranosh lutjet dhe vuajtjet tona, për të lehtësuar vuajtjet e fëmijve të Ty, në këtë kohë.
Ne besojmë tek Ty.
Ne të nderojmë Ty.
Ne të falenderojmë për sakrificën e madhe që Ti bëre, kur dërgove Birin Tënd të vetëm, Jesu Krishtin, për të na shpëtuar nga mëkati.
Ne e mirëpresim Birin Tënd, edhe njëherë, si Shpëtimtarin e njerëzimit.
Të lutëmi të na mbrosh. Të na ruash nga lëndimi. Ndihmoji familjet tona.
Ki Mëshirë për ne. Amen.

Ju, ushtria Ime, jeni në të pregatitur në çdo lloj mënyre. Ajo që duhet të bëni është të keni besim tek Unë. Kur ju besoni tek unë plotësisht, do të jeni në gjëndje të ma dorëzoni gjithë dashurinë, vuajtjen, shqetësimet dhe dhimbjen tuaj Mua, Jesusit tuaj.

Kur kjo të ndodhi, ju duhet ta lini gjithçka në Duart e Mia të Shenjta dhe të Dhembshura.

Faleminderit që ju përgjigjët thirrjes Sime.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/you-have-been-given-the-armour-use-it/