Monday, 5 November 2012

Virgjëra Mari: “Kisha e mbetur e Birit tim do të vazhdoj të shtohet”

E Enjte, 25 Tetor 2012, ora 07:30

Bija ime, më shumë njerëz janë tërhequr drejt këtyre Mesazheve të Shenjta për mbarë botë.   

Shumë nuk e kuptojnë qëllimin e vërtetë të Mesazheve. Ajo që ata duhet të dinë është se ato janë një Dhuratë për njerëzimin, me qëllim që të sjellin konvertimin.

Ato po i jepen botës për t'i tërhequr shpirtrat drejt lutjes dhe kështu të marrin pjesë në Sakramentet e Shenjta.

Mbi të gjitha, këto Mesazhe japin një formë qëtësie dhe paqen e shpirtit, që sa më shumë nga fëmijët e Zotit të bëhen të denjë për të hyrë në Parajsën e Re.

Për arsye të frytit të këtyre Mesazheve, besimi i fëmijve të Zotit do të dëshmohet.

Kisha e mbetur e Birit Tim do të vazhdoj të shtohet, për arsye të këtyre Meshazeve të shenjta si dhe të tjera të dhëna vizionareve të vërteta në mbarë botën.

Zoti I do fëmijët e Tij kaq shumë, sa çdo gjë do të bëhet për të siguruar që shpëtimi i të gjithë shpirtrave të arrihet.

Biri Im është pregatitur mirë dhe të gjitha planet e Tij, të arritura përmes këtyre Mesazheve do të përmbushen.

Prandaj dhe ju kurrë nuk duhet të dëshpëroheni.
Shpresa është ajo që është e rëndësishme.

Besimi në Birin tim, ku ju dorëzoheni plotësisht para Tij, do të thotë se Ai mund t'i përfundoj planet e Tij për të shpëtuar çdo mëkatar të vetëm, me anë të angazhimit që ju keni ndaj Tij.

Ju duhet të jepni premtimin tuaj, fëmijë, për të pranuar udhëzimet e Tij dhe Dashuria e Tij do t'ju pushtoj për t'ju bërë të fortë.

Nëna juaj
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-the-swell-of-my-sons-remnant-church-will-continue/