Thursday, 1 November 2012

Jesusi: “Ata që do të mbijetojnë në ditët e fundit, nuk do të kenë vdekje fizike”

E Hënë, 15 Tetor 2012, ora 23:30

Bija Ime e dashur, është e rëndësishme që sekreti në lidhje me ngjalljen e të vdekurve të kuptohet. 

Kur Unë vdiqa si një njeri me trup, Unë e shkatërrova vdekjen tuaj. Vdekja Ime, jo vetëm që ju çliroi nga vdekja, por edhe nga mëkati, pas vdekjes. Vdekja Ime në Kryq ju dha dhuratën e pavdekësisë, në Mbretërinë Time të Re.

Pasi Unë vdiqa si njeri, Unë pata një vdekje fizike. Kur dikush vdes, ai do të bëhet i pavdekshëm nëse është në gjëndjen e hirit të Zotit.

Kur Unë u ringjalla së vdekuri, Unë i dhashë këtë Dhuratë atyre që tani janë në Parajsë dhe që vdiqën në gjëndjen e hirit të Zotit. Në Parajsën Time të Re ata do të bëhen trupa të përkryer të pavdekshëm. Ata që janë në tokë do të bëhen të pavdekshëm në Ardhjen Time të Dytë sa hap e mbyll sytë.

Kur trumpeta e lajmëtarit Tim të bier, të vdekurit do të ngrihen, si dhe ata, emrat e të cilëve janë në Librin e Të Gjallëve, për të shijuar Jetën e Përjetshme në 1,000 vjetët e Mbretërisë Sime të Re, që më është premtuar Mua nga Ati Im. Ajo quhet Parajsa e Re dhe çdo gjë që është e vdekshme deri në ditët e fundit, nuk do të jenë më të tilla.

Ju do të bashkoheni me Mua, Jesusin tuaj.

Vdekja nuk do të ketë më rëndësi, sepse ajo nuk do të egzistoj më.

Tani që Unë po ju sjell Dhuratën e shpëtimit Tim final, ju duhet të më dëgjoni Mua.

Kushtojini vëmëndje dhe inkurajoni ata që sot, ashtu si në ditët e Noes, janë të angazhuar me jetën e tyre argëtuese, se ata do të jenë të marrë të shpërfillin shenjat. Ashtu si në ditët e Noes, ata u përmbytën të tmerruar kur erdhën vërshimet. Mos lejoni që ajo të ndodhi këtë herë.

Ndjekësve të Mi ju janë dhënë paralajmërime të pafund, por pa vlerë. Problemi është se ata që e pranojnë të Vërtetën përzjehen me ata që nuk e pranojnë të Vërtetën dhe kjo i influencon ata.

Ju duhet të rrini larg atyre që janë pagan dhe të luteni për ata. Nëse nuk rrini larg, ju do të josheni nga gënjeshtrat dhe shpirtrat e papastër.

Ata që më rezistojnë Mua do të largohen nga mbrojta Ime. Ata shumë shpejt do ta kuptojnë se jeta e tyre e korrupsionit do ti mbizotëroj ata, me ngadalë si fillim. Pastaj ata do të më bllokojnë Mua dhe do të bëhen skllevër të gënjeshtrave. Kur rrini në shoqërinë e tyre, ju gjithashtu do të sulmoheni.

Pastaj do ta shikoni veten të kërkoni falje që flisni të Vërtetën, Fjalën e Zotit. Do të jetë në këtë fazë që ju do ta shikoni me qartësi ndarjen në botën tuaj. Dhurata që ju keni marrë nga Shpirti I Shenjtë, do të thotë se ju e dini menjëherë rrezikun në të cilën ata gjenden.

Vetëm po ta dinin të Vërtetën, ata do të vraponin tek ju. Për të gjithë zotat e rremë që ata adhurojnë, të bëra nga sende materiale, ta krijuara nga Zoti, ata bëjnë të njëjtin gabim klasik. Ata adhurojnë mbrekullitë e sendeve materiale por e shpërfillin Krijuesin e tyre.

Në Epokën e Re të Paqes ata do të kenë sa më shumë, sa më shumë përsosmëri. Prapë ata kthejnë shpinën.

Unë gjithmonë do ti dua ata, por mungesa e dashurisë për Mua do të thotë se ata nuk do të futen në jetën e re, që Unë e kam krijuar për ata.

Kjo jetë e re u krijua dhe u bë e mundur për dy arsye.

Kur Unë vdiqa si njeri, Unë e shkatërrova vdekjen. Kur Unë u ringjalla së vdekuri, Unë ju dhashë ju Jetën e Përjetshme, ku trupi nuk ka më fuqi mbi ju.

Ky është Premtimi Im ndaj të gjithë fëmijve të Zotit. Ata që do të jenë gjallë në ditët e fundit, nuk do të kenë një vdekje fizike. Ata janë të bekuar. Ata do të kthehen menjëherë në trupa të përkryer, në bashkim shpirtëror me Trupin Tim të Lavdishëm.

Do të jetë atëherë kur ata do të takojnë ata që vdiqën në favorin Tim, të cilët do të ringallen së vdekuri. Ata të gjithë do të jetojnë në Parajsën Time të Re.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/those-who-survive-at-the-end-time-will-not-die-a-physical-death/