Friday, 19 October 2012

Hyji Atë: “Koha e Birit Tim është e ndërthurur me kohën tuaj, fëmijë, dhe së shpejti të gjithë do të bashkohen në një”

 E Enjte, 20 Shtator 2012, ora 18:25

Bija Ime e dashur sa dëshiroj t'i mbaj fëmijët e Mi të dashur pranë Meje që të mund t'ju tregoj se sa shumë janë të dashur.

Sa shumë nga fëmijët atje janë të Mitë, të shpërndarë nëpër botë, dhe prapë sa pak e njohin Atin e tyre, Krijuesin e tyre.

Për ata që nuk më njohin Mua, atyre duhet t'ju tregohet se Unë nuk do t'i braktis ata.

Unë do të ngrihem kundër forcave të liga dhe mbretit të gënjeshtrave, bishës, dhe do ta zhduk egzistencën e këtij mallkimi. 

Vetëm kur shkallët e ligësisë të jenë hequr, atëherë mundet që fëmijët e Mi të shikojnë të Vërtetën.

Fëmijë mos u shqetësoni se lutjet tuaja po e prekin Zemrën Time dhe përmes kërkesave tuaja, Unë do të shpëtoj shumë nga fëmijët e Mi që janë në errësirë.

Misioni Im të dërgoj Birin Tim të Dashur për të deklaruar Mbretërinë Time, është i mirë vendosur tani, edhe pse shumë nga ju mund të mos jeni të vetëdijshëm për të.

Koha e Birit Tim është e ndërthurur me kohën tuaj, fëmijë, dhe së shpejti të gjithë do të bashkohen në një.

Koha për Parajsën e Re është vendosur dhe gjithçka është pregatitur për shtëpinë e re të fëmijve të Mi, botën e re.

Unë ju bëj thirrje nga Qielli që t'ju nxis të besoni në Birin Tim, Mëshirën e Tij të madhe dhe premtimin e Tij për të përmbushur këtë besëlidhje.

Dorëzojeni çdo dyshim që mund t'ju ketë mbetur, sepse ato ju bllokojnë të kërkoni paqen e vërtetë.

Ato bllokojnë Hiret e Mia që Unë dua t'i derdh mbi ju për t'ju mbrojtur nga periudha e fundit e mbetur kur Satani kontrollon tokën. Koha e tij është gati në përfundim. Pastaj fillimi i ri do të përparoj.

Unë pres, me dashuri, kthimin e fëmijve të Mi në Mbretërinë Time, Mbretëria e Parajsës së Re. Ajo është ashtu si duhej të kishte qënë.

Unë ju dua. Besoni tek Biri Im dhe prisni Thirrjen Time.

Ati juaj
Hyji Më I Larti

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/god-the-father-the-time-of-my-son-is-being-merged-with-your-time-children-and-soon-all-will-become-one-2/