Friday, 12 October 2012

Jesusi: “Fjala Ime po pranohet me qetësi nga shërbëtorët e Mi drejtues”

-->
E Enjte 6 Shtator 2012, ora 18:30

Bija Ime e dashur, Kisha Ime në Tokë, më në fund, e kuptoi se jam Unë tani ai që komunikon me botës përmes teje, lajmëtare e shtatë.

Fjala Ime po pranohet me qetësi nga shërbëtorët e Mi drejtues të cilët, sidoqoftë, nuk do ta deklarojnë publikisht se këto Fjalë vijnë nga Buzët e Mia të Shenjta.

Ata e dinë se ato vijnë nga Unë dhe Unë i kam prekur zemrat e tyre dhe i kam ngritur shpirtrat e tyre dhe prandaj ata do ta ndjekin drejtimin Tim.

Sa shumë nga shërbëtorët e Mi të shenjtë i kanë kërkuar tani Fjalët e Mi për njerëzimin në këtë kohë.

Ata kanë tani nevojë për hiret e Mia të veçanta, sepse pa ato, ata nuk do të jenë të aftë të udhëheqin turmën Time me konfidencë të vërtetë.

Shpirti Im I Shenjtë po hidhet mbi shërbëtorët e Mi të shenjtë që ata të gjejnë forcë për të drejtuar Kishën Time përmes xhunglës me gjëmba të dëndur që shtrihet përpara.

Kurrë mos u trëmbni, klerikët e Mi të dashur, sepse Unë kurrë nuk do t'ju braktis.

Ju do ta ndjeni Praninë Time në kohët që do të keni përpara kur Trupi Im, Kisha Ime, do të persekutohen. 

Kjo Prani e Shenjtë do të jetë qëndresa juaj, pasi ju do të keni nevojë për gjithë ndihmën Time për t'ju mbështetur në udhëheqjen e fëmijve të Zotit drejt trashëgimisë së tyre të drejtë.

Unë e pranoj se shumë nga ju nuk do të flasin hapur. Unë e kutpj se sa e vështirë do të jetë për ju të shpallni hapur Fjalën Time të dhënë përmes prefetes Sime të ditëve të fundit. Por dijeni këtë.

Ju e keni përgjegjësinë ndaj fëmijve të Zotit për t'i udhëhequr dhe drejtuar ata drejt të Vërtetës.

Ju kurrë nuk duhet të pranoni gënjeshtra në vënd të së Vërtetës.
Ju e dini se e Vërteta e Mësimeve të Mia është e gdhëndur në gur.

Mësimet e Mi kurrë nuk kanë ndryshuar dhe nuk do të ndryshojnë.

Zbulimet e Mia të Reja që përmbahen tek Vulat në Librin e Zbulesës, do të bëhen të njohura së shpejti.

Besoni tek Unë.
Pranojeni se Unë flas me ju tani, sepse Unë kurrë nuk do t'ju braktisja në këtë kohë.

Detyra Ime ndaj Atit Tim është që të siguroj se bota është mjaft e pregatitur për Kthimin Tim për të shpëtuar secilin nga fëmijët e Zotit.

Jesusi juaj
Mesazhi origjinal ne anglisht: