Wednesday, 24 October 2012

Jesusi: “Dy Biljonë shpirtra, që do ta refuzojnë Dorën Time të Mëshirës”

E Enjte, 27 Shtator 2012, ora 09:00

Bija Ime e dashur, Misioni për të shpëtuar ata 2 biljonë shpirtra, që do ta refuzojnë Dorën Time të Mëshirës, duhet të formojë pjesë të lutjes ditore për të gjithë ata që e quajnë veten Përkrahës i Zotit.

Sa shumë mbrekulli do të jenë si rezultat ndaj shumë njerëzve që po ju jepet Dhurata e Shpëtimit dhe futja në Parajsën e Re.

Dhimbja në Zemrën Time të Shenjtë është e dhimbshme për shkak të këtyre shpirtrave të humbur. Kjo është edhe arsyeja që dishepujt e Mi duhet të luten fort të gjithë të bashkohen si një familje e vetme në Epokën e Re, sepse nëse familja Ime është e përçarë, do të më sjelli Mua agoni të tmerrshme.

Unë ju bëj thirrje të gjithëve për të shpëtuar këta shpirtra, që me kokfortësi do të refuzojnë të pranojnë Zotin, duke recituar këtë Fushatë Lutje (79) për 2 biljonë shpirtrat e humbur.

O Jesus I Dashur unë të lutem të hedhësh Mëshirën Tënde mbi shpirtrat e humbur.
Falju atyre refuzimin Tënd dhe përdore lutjen dhe vuajtjen time që Ti, përmes Mëshirës Tënde, të mund të hedhësh mbi ta Hiret që kanë nevojë për të pastruar shpirtrat e tyre nga mëkatet.
Unë të kërkoj Ty dhuratën e mëshirës për shpirtrat e tyre.
Unë të kërkoj Ty t'i hapësh zemrat e tyre, që ata të shkojnë tek Ty dhe të kërkojnë Ty t'i mbushësh me Shpirtin e Shenjtë, me qëllim që të pranojnë të Vërtetën e Dashurisë Tënde dhe të jetojnë me Ty dhe të gjithë familjen e Zotit përgjithmonë.  
Amen.

Është e vëshirë për shumë njerëz të pranojnë Mëshirën e Zotit. Kjo është për shkak të fuqisë që Satani mban mbi ata; vetëm se ata nuk e dinë këtë në shumë raste.

Megjithatë, në disa raste, ata nuk kanë asnjë dyshim mbi Egzistencën e Zotit, dhe prapë ata zgjedhin Satanin me dijen e plotë se Zoti egziston dhe se Ai I krijoi ata. Ata i kthejnë shpinën Mbretërisë së Zotit.

Mbretëria që ata zgjedhin është ajo e premtuar nga Satani. Ata besojnë se kjo mbretëri, në ditët e fundit, ofron pasuri të madhe, mbrekulli të mëdha dhe se do të jetë një botë me shkëlqime, perveç se nuk është ashtu. Ajo që do të gjejnë është një liqen i madh zjarri ku do të vuajnë nga dora e të ligut. Ai do t'i mundoj ata përjetësisht dhe ata do të vuajnë çdo sekondë të kësaj dhimbje sepse ajo kurrë nuk mbaron.

Tani ju e dini përse Unë vuaj agoni të tillë, sepse vetëm mendimi i vuajtjes që do të vij për shpirtra të tillë , është e vështirë për t'u duruar.

Vetëm lutjet tuaja, ndjekësit e Mi, dhe Mëshira Ime mund t'ju ofroj atyre ndonjë shpresë.

Më ndihmoni Mua t'i shpëtoj ata.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/two-billion-souls-who-will-refuse-my-hand-of-mercy/