Thursday, 25 October 2012

Jesusi: “Besimtarët kurrë nuk duhet të ndjehen të sigurtë me mendimin se e njohin të Vërtetën”

E Shtunë, 29 Shtator 2012, ora 19:15

Bija Ime e dashur, Unë duhet t'ju tregoj të gjithëve atyre që besojnë tek Unë, Jesu Krishti, të zgjohen dhe ta jetojnë jetën me Mua tani.

Këto Mesazhe nuk po jepen vetëm për të paralajmëruar ata që nuk besojnë tek Krishti, Shpenguesi I Njerëzimit, por ato janë edhe për besimtarët e Zotit.

Besimtarët kurrë nuk duhet të ndjehen të sigurtë me mendimin se e njohin të Vërtetën.

Ju që thoni se e njihni të Vërtetën e Mësimeve të Mia, kurrë nuk duhet të ndjeheni i vetkënaqur. Nëse ju ndjeheni kështu, kjo do të thotë se ju do të neglizhoni punën që ju duhet për të pastruar shpirtin tuaj.

Besimtarët mund të jenë të paqartë rreth Mësimeve të Mia. Sa shumë nuk e kuptojnë se çfarë do të thotë Ardhja Ime e Dytë.

Shumë nga ndjekësit e Mi mendojnë se gjithë njerëzimi, sidoqoftë, do ta dijë dhe se përmes Mëshirës Sime, ata do të shpëtojnë. O sa do të dëshiroja që kjo të ishte e vërtetë. Sa do të më sillte kjo Mua lehtësimin përfundimtar. Për fat të keq shumë nuk do të jenë të pregatitur. Shumë do të refuzojnë të dëgjojnë paralajmërimet dhe udhëzimet e Mia. Dhe kështu ata nuk do të arrijnë të pregatiten mjaftueshëm.

Ardhja Ime e Dytë do të ndodhi. Ata besimtarë, që thonë se besojnë në të Vërtetën që ndodhet në Biblën e Shenjtë, ta dinë këtë. Është e lehtë për ju të pranoni atë që është profetizuar në të dhe që tashmë ka ndodhur. Nuk është aq e lehtë të pranoni profecitë e të ardhmes që do të dëshmohen nga njerëzimi.

Pranojeni gjithashtu faktin se Mesazhet Hyjnore do të dërgohen për t'ju pregatitur. Pranojeni se kjo pregatitje po ndodh pikërisht tani.

Të jeni vigjëlent gjatë gjithë kohës. Mos më refuzoni Mua këtë herë, sepse kjo është koha e pregatitjeve.

Të jeni mirenjohës që po ju jepet kjo dhuratë e madhe.

Jesusi juaj i dashur

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/believers-must-never-feel-secure-in-the-knowledge-that-they-know-the-truth/