Saturday, 27 October 2012

Virgjëra Mari: “Shumë nga drejtuesit e Kishës së Birit Tim nuk thonë asgjë. Ata nuk e mbrojnë më, publikisht, Emrin e Shenjtë të Birit tim”

E Martë, 2 Tetor 2012, ora 15:30

Bija ime, përpjekjet për të fyer Emrin e Birit tim të dashur, Jesu Krisht, po shtohen.

Nuk është mjaft ajo që ata e mohojnë Atë, shumë duan ta fyejnë imazhin e Tij në mëndjet e atyre që besojnë tek Ai.

Kryqëzimi i Trupit të Birit tim, Kryqëzimi i Kishës së Tij, sa vjen e rritet.

Shumë nga drejtuesit e Kishës së Birit tim nuk thonë asgjë. Ata nuk e mbrojnë më, publikisht, Emrin e Shenjtë të Birit tim. Atyre ju mungon guximi të mbrojnë Trupin e Birit tim, Kishës së Tij në tokë.

Shumë nuk duan të tërheqin vëmëndje të padëshiruar për shkak të mëkateve të priftërinjve në të shkuarën. Shumë, thjesht, nuk e kanë besimin e fortë që ju duhet për të qënë një dëshmitar i vërtetë ndaj Të Vërtetës së mësimeve të Birit tim.

Sa shumë në botë nuk besojnë në Egzistencën e Birit tim dhe kjo e bën Atë të derdhi lot.

Sa shumë që e dinë të Vërtetën, mendojnë se është e pranueshme të tregosh mungesë respekti duke dëgjuar balsfemitë dhe prapë qëndrojnë të heshtur.

Ju duhet, bijtë e mi, ta pranonin hapur të Vërtetën e Kryqëzimit të Birit tim dhe pa frikë. Njerëzit do të dëgjojnë. Ju do të dëgjoheni. Nëse çdo shërbëtor i Birit tim do të mbetej i heshtur, atëherë kush do të flasi për Birin tim?

Kush do ta përhapi Fjalën e Tij të Shenjtë në këtë kohë kur kaq shumë fëmijë të Zotit e mohojnë Egzistencës e Zotit?

Shumë shpejt ata nuk do të kenë asnjë justifikim. Kur të shikojnë gjëndjen e shpirtrave të tyre, ata do ta kuptojnë për herë të parë se e kanë një shpirt.

Lutuni që ata të bëhen më të fortë pas kësaj dhe që ata të bëhen ushtarët e vërtetë të Krishtit.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/virgin-mary-many-of-my-sons-church-leaders-say-nothing-they-no-longer-defend-publicly-the-holy-name-of-my-son/