Thursday, 18 October 2012

Jesusi: “Dhurata nga Ati Im I Përjetshëm është t’i japi çdo fëmije të Tij jetën më të përkryer në botën më të përkryer”

 E Enjte, 13 Shtator 2012, ora 10:45

Bija Ime e dashur, një moment historik është shënuar në Misionin Tim për të përhapur me shpejtësi Fjalën Time të Shenjtë për shkak të lutjeve të të tjerëve.

Ato lutje, të recituara me zell nga ndjekësit e Mi të shtrenjtë dhe shumë të dashur, janë kaq të fuqishme, sepse ato thuhen nga zemra.

Unë I dhuroj Hire të mëdha të gjithë dishepujve të Mi, për t'i mundësuar të çajnë përpara duke rrëzuar çdo pengesë, që mund të hasin në përpjekjet e tyre për të shpëtuar shpirtrat përmes këtij Misioni.

Dishepujt e Mi të dashur dijeni se ëngjëjt në Qiell po ju udhëzojnë, mbrojnë dhe drejtojnë drejt qëllimit Tim, qëllimit për të konvertuar botën.

Shumë prej jush që jeni të rinj ndaj Mesazheve të Mia do të pyesni veten nëse këto Fjalë janë thjesht për t’ju udhëzuar apo për të konvertuar njerëzit

Ato po ju jepen për të bërë të dyja këto, por më kryesorja, për të shpëtuar të gjithë dhe gjithkush mund të jetoj në Epokën e Re të Paqes në botë. Sepse ky është premtimi Im. Kjo është Dhurata e madhe.

Dhurata nga Ati Im I Përjetshëm është t’i japi secilit nga fëmijët e Tij jetën më të përkryer në botën më të përkryer ashtu si u nis që nga fillimi.

Asgjë nuk do ta pengoj ardhjen e kësaj Parajse të Re në tokë.

Ajo do të dali nga bota e zymtë në të cilën ju jetoni, e cila është e njollosur nga kalbësira e krijuar nga Satani. Kaq i kalbur është ky infektim sa fare pak njerëz e dinë të vërtetën.

Ata nuk e dinë ndryshimin midis të mirës dhe të keqes. Shumë i ngatërrojnë këto të dyja.

Kur njerëzit e pranojnë të keqen si pjesë e jetës së tyre dhe e justifikojnë praninë e saj, ata mohojnë Fjalën e Zotit. Por vetëm duke e pranuar të Vërtetën e Fjalës së Zotit, atëherë Besëlidhja, Besëlidhja finale do të përmbushet.

Plani i shpëtimit final të njerëzimit po kryhet me sukses, por ka akoma kohë para së Unë të mund të shpëtoj të gjithë ata shpirtra, që janë akoma larg Meje.

Vetëm e Vërteta do t'ju hapi atyre sytë.

Vetëm e Vërteta, nëse pranohet nga ata, do t'i çliroj për të hyrë në portat e Parajsës së Re.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: