Sunday, 21 October 2012

Jesusi: “Janë vetëm tre mënyra për t’u mbrojtur nga i ligu”

E Martë, 25 Shtator 2012, ora 12:50

Bija Ime e dashur, ti kurrë nuk duhet të bëhesh e kënaqur dhe të ndjehesh se kjo punë, kur duket se po shkon mirë, nuk do t'i shpëtoj goditjes nga i ligu. Ai është i tërbuar. Ai kapet pas çdo detyre që ti ndërmerr, krijon probleme dhe pengesa, të cilat të lënë të shqetësuar dhe pashpresë.

Sa shumë njerëz janë të verbër ndaj dëmit që ai shkakton mbi njerëzimin. Për shkakun se ai nuk mund të shihet nga ata, ata nuk besojnë se ai egziston.

Ata që i hapin udhën atij, përmes mëkatit, dhe që e lejojnë ate në shpirtrat e tyre, do ta kenë të vështirë të çlirojnë veten nga lëndimi i tmerrshëm dhe pakënaqësia që ai sjell në jetën e tyre.

Janë vetëm tre mënyra për t'u mbrojtur nga i ligu.

1. E para është Sakramenti I Rrëfimit që e pastron shpirtin tuaj nëse jeni me të vërtetë të penduar. Për jo-Katolikët, ju lutem të pranoni Dhuratën e Faljes Absolute në Fushatën e Lutjes (24), që i është dhënë botës përmes këtij Misioni.

2. Mënyra e dytë është përmes devotshmërisë ditore ndaj Nënës Sime, së cilës i është dhënë fuqia ta shtypi Satanin. Rozarja e saj e Shenjtë është një mburojë e rëndësimshme, që do t'ju mbuloj ju dhe familjen tuaj nga syri i të ligut.

3. E fundit është përmes Gjëndjes së Hirit, e cila mund të arrihet përmes
komunikimeve të rregullta me Mua duke Më marrë Mua në Eukaristinë e Shenjtë.

Sa shumë njerëz që duan të shpëtojnë nga kthetrat e Satanit dhe që në zemrat e tyre e dinë se janë të zhytur në pellgun e të ligut, duhet të kthehen tek Unë dhe të më kërkojnë Mua t'i ndihmoj përmes kësaj Fushate Lutje (78) të veçantë ‘Më Shpëto nga I Ligu’

O Jesus më mbro nga fuqia e Satanit.
Më merr në Zemrën Tënde pasi heq dorë nga gjithë besnikëria ime ndaj tij dhe mënyrave të tij të liga.
Unë e dorëzoj vullnetin tim dhe vij para Teje në gjunjë me një zemër të përulët dhe të penduar.
Unë e lëshoj jetën time në Krahët e Tu të Shenjtë.
Më shpëto nga i ligu. Më çliro dhe më merr në strehën tëndë të mbrojtjes tani e përgjithmonë. Amen

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/there-are-only-three-ways-to-protect-yourselves-from-the-evil-one/