Saturday, 20 October 2012

Jesusi: “Profetët e rremë janë gati tani dhe do të hidhen mbi këtë mision”

E Shtunë, 22 Shtator 2012, ora 15:30

Bija Ime e dashur, Unë duhet të të paralajmëroj për profetët e rremë që përpiqen të ndërhyjnë në këtë mision.

Sa shumë shpirtra të mashtruar, që besojnë se po marrin mesazhet hyjnore, po mashtrohen nga i ligu.

Ai e bën këtë duke përdorur dashurinë e tyre për Mua dhe vë në shënjestër, sidomos, shpirtrat e devotshëm.

Çdo person që të thotë së ka një mesazh nga Qielli, që të udhëzon ta ndryshosh apo ta rregullosh një mesazh nga Unë, është një gënjeshtar.

Nuk është kjo mënyra në të cilën Unë i autorizoj komunikimet nga Qielli. Të vetmet mesazhe që Unë lejoj të komunikohen nga një vizionare tek një tjetër është ai i mbështetjes dhe dashurisë, por vetëm kur kjo është e nevojshme.

Mesazhet e marra nga profetët e vërtetë apo shpirtrat e zgjedhur janë ose të vërteta, ose të rreme.

Nuk ka rrugë të mesme. Qielli kurrë nuk do të dërgonte një mesazh që e kundërshtonte një tjetër mesazh të marrë nga një shpirt i zgjedhur nga Qielli.

Kujdes nga profetët e rremë. Ata që nuk e kuptojnë se ato janë të rreme, mund të shkaktoj dëm të tmerrshëm kur ndërhyjnë në Fjalën Time të Shenjtë.

Ti, bija Ime, nuk duhet të angazhohesh me ata që thonë se vijnë në Emrin Tim, vetëm kur të udhëzoj Unë.

Profetët e rremë janë gati tani dhe do të hidhen mbi këtë mision. Ti nuk duhet të angazhohesh me ata.

Kujdes nga këto rreziqet, sepse rreziku më i madh nga të gjitha do të jetë njeriu që do të vij dhe të deklaroj se jam Unë.

Lejoheni veten, dishepujt e Mi, të tërhiqeni ndaj profetëve të rremë dhe ju do të bëheni preh e lehtë për antikrishtin dhe profetin e tij të rremë.

Besoni në Fjalën Time të Shenjtë. Shumë nga ju, prapë, nuk mund ta pranoni të Vërtetën dhe do të debatoni me Mua, por kjo nuk do të ketë vlerë. Sepse kritika më e madhe që ju keni për Mua,është se Unë i dua të gjithë fëmijët e Zotit, sidomos mëkatarët.

Unë I dua të gjithë barabartë. Ju që më akuzoni Mua se i favorizoj mëkatarët, dijeni këtë.

Kurrë mos u përpiqni t'i ngatërroni të tjerët duke ju thënë se Jesusi e fal mëkatin. Ju e dini se kjo është një gënjeshtër. Unë e urrej mëkatin, por e dua mëkatarin.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/the-false-prophets-are-poised-now-and-will-pounce-on-this-mission/