Tuesday, 30 October 2012

Jesusi: “ Shumë nga ju do të më mohojnë Mua duke pranuar këto ligje të reja djallëzore”

E Enjte, 11 Tetor 2012, ora 10:03

Bija Ime e dashur, vështirësitë e hasura nga dishepujt e Mi në këtë periudhë janë të dyfishta.

Në fillim atyre do t’ju duhet të dëshmojnë gënjeshtrat që po shfaqen para tyre nga qeveritë e botës, të cilave ju janë imponuar këto gënjeshtra. Këto gënjeshtra, në formën e ligjeve të reja të propozuara, ideve të reja dhe rregullave të reja, bëjnë vetëm një gjë. Ato thyejnë Ligjet e Zotit. Ato janë ligjet e tolerancës, që lejojnë lirshëm veprat e mëkatit të lartësohen në kushtetutat dhe kishat e tyre.

Tortura e dytë do të jetë në sajë të presionit që do të vihet mbi ju, po te guxoni të flisni të Vërtetën, Fjalën e Zotit. Guxoni të flisni të Vërtetën, bija ime, dhe ju do të sfidoheni ashpër. Pastaj do të akuzoheni se jeni antikristjan dhe që ju mungon toleranca.

A e shikoni se si punon Satani? Ai i mashtron shpirtrat e dobët duke iI bërë të besojnë gënjeshtra dhe të pranojnë mëkatin, duke e nënvlerësuar atë sikur nuk egziston fare.

Këta njerëz, të lidhur ngushtë nëpër të gjitha kombet, po e shtojnë presionin me qëllim që të shkatërrojnë Kishat e Mia Kristjane dhe ta bëjnë mëkatin të pranueshëm. Ata kanë për qëllim të heshtin ndjekësit e Mi dhe aftësitë e tyre për të shprehur hapur të Vërtetën e Fjalës Sime të Shenjtë.

Ju do të vuani për shkak të këtyre neverive. Kur ju të ndjeheni kështu, dijeni se Unë bashkohem ngushtë me zemrat tuaja.

Ju lutem të jeni të fortë, për hatrin Tim. Ju duhet të luteni për këta shpirtra të shkretë të zhgënjyer, sepse ata janë gurë shahu në një lojë djallëzore të komplomentuar nga ata që nderojnë Satanin.

Mos u mashtroni, sepse kur ju mendoni se ligësia e tyre, e maskuar si tolerancë dhe dashuri për të drejtat e të tjerëve e ka mundur njerëzimin, beteja do të intensifikohet.

Dora e Atit Tim do të godasi me një forcë të tillë sa ata, autorët e krimit, do të fshihen nga faqja e dheut. Ju kurrë nuk duhet të dëshpëroheni dhe të mendoni se ky grup do t'i mposhti dishepujt e Mi. Ata kurrë nuk do të jenë në gjëndje ta bëjnë këtë, edhe pse do të duket disa herë sikur do të jetë kështu.

Zgjohuni, shërbëtorët e Mi të shenjtë. Ju nuk duhet t'ja lejoni vetes të ngacmoheni apo të ngatërroheni me këtë plan djallëzor, të krijuar për të dëmtuar Fjalën e Zotit.

Ju duhet t'i mbroni Mësimet për Mua, Shpëtimtarin tuaj dhe kurrë mos më mohoni Mua. Prapë, ju do të tundoheni ta bëni këtë. Shumë nga ju do të më mohojnë Mua duke pranuar këto ligje të reja djallëzore.

Nëse bëni kështu, Unë do të jem duke pritur, sepse nëse më tërrisni Mua, Unë do t'ju mbaj lart. Me Ndërhyrjen Time Hyjnore, Unë do t'ju mbështes.

Ju lutem, recitoni këtë Litani (3) Mbroje Fjalën e Zotit

O Jesus i dashur, na mbro nga gënjeshtrat, që e fyejnë Zotin.
Na mbro nga Satani dhe ushtria e tij
Na ndihmo të duam Ty më shumë.
Na mbështet në betejën tonë.
Na mbro në besimin tonë.
Na ço drejt strehës Tënde të shpëtimit.
Na ndihmo të ngrihemi  dhe të mbrojmë Vullnetin Tënd të Shenjtë.
Forcoje qëllimin tonë të bëhemi dishepujt e Tu të vërtetë.
Na jep kurajo.
Na jep besim.
Na udhëhiq në udhën e të Vërtetës.
Na mbro kundër armikut.
Hidhi Hiret e Tua të Mbrojtjes mbi ne.
Na ndihmo të shmangim tundimin.
Na sill më pranë Zemrës Tënde të Shenjtë.
Na ndihmo të mbetemi besnik ndaj Teje gjatë gjithë kohës.
Amen.

Shkoni, ushtria Ime, me qetësi dhe paqe, duke e ditur se Unë jam pranë zemrave tuaja në këto kohë të frikshme. Kur të jeni të vetmuar, të ndjeheni të humbur dhe të braktisur, dijeni këtë. Atëherë Unë do të jem më pranë jush. Do të jetë atëherë kur dobësia juaj do të kthehet në forcë, atëherë kur forca e dukshme e armikut tuaj të dobësohet plotësisht.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/many-of-you-will-deny-me-by-accepting-these-wicked-new-laws/