Friday, 26 October 2012

Jesusi: “Sa shumë njerëz sot janë të fiksuar pas ndjekjes së famës dhe lavdisë për veten”

E Shtunë, 29 Shtator 2012, ora 23:00

Bija Ime e dashur, përse kaq shumë njerëz në botë besojnë se mortaliteti i tyre është i pafund?

Kaq shumë njerës sot janë të fiksuar me ndjekjen e famës dhe lavdisë për veten. Kaq shumë prej tyre që kërkojnë dhe arrijnë njohje dhe sukses të madh, adhurohen nga ata që besojnë se kjo është lavdia që duhet të arrijnë dhe që do t’i kënaqi.

Fare pak kohë shpenzohet në ato që kanë me të vërtetë rëndësi. Ata shkelin mbi të tjerët për të arritur atë që duan për arsye të dëshirës së pangopur për të shkëlqyer me lavdi para botës.

Kotësia e tyre ushqehet nga bota e argëtimit, medias, dhe ndjekja e tyre për përsosmëri vetjake është e mirëpritur.

Për këtë përpiqen njerëzit e zakonshëm sot. Ata i admirojnë hapur ambicje të tilla dhe kjo krijohet në një besim më vete. Ata i adhurojnë ata që arrijnë maja të larta dhe pastaj fillojnë të imitojnë jetën e tyre.

As edhe një moment ata nuk konsiderojnë se gjëra të tilla nuk kanë asnjë pasojë të vërtetë. Ata kurrë nuk ndalojnë dhe të pyesin veten: “A do të jetë jeta ime e përbërë nga kjo?”

Ata nuk besojnë në Zot, në shumë raste, sepse po të besonin, ata do ta dinin se sa fyese është në Sytë e Zotit, të kërkosh adhurimin në këtë mënyrë.

Kur një person kërkon vazhdimisht vëmëndje, adhurim dhe është i fiksuar me imazhin që duhet t'i tregoj botës, ai nuk e kupton se sa e shkurtër është kjo rrugë. Ajo do të zhduket me kalimin e kohës dhe ata do të gjejnë veten bosh dhe pa dashuri të mbetur për ta ndarë me të tjerët.

Ata kalojnë kaq shumë kohë duke e dashur veten e tyre saqë nuk do të kenë vënd për ndonjë dashuri tjetër. Ata i vënë nevojat e veta para të tjerëve. Ata do të bëjnë çdo gjë, përfshi këtu edhe kryerje te veprave që e fyejnë Zotin, për të arritur lavdi për veten e tyre.

Këtij brezi i janë thënë shumë gënjeshtra mbi mënyrën se si duhet ta bëjnë jetën e tyre. Ata janë të inkurajuar nga një botë, e cila beson se fitimi material, fama, kultura dhe një ambicje që do t'ju sjelli admirim të madh, janë gjërat më të rëndësishme për të cilat duhet të përpiqen.  

Sa pak dinë ata. Sa të tronditur do të jenë kur të zbulojnë se sa gabim e kishin.

Njerëzit që bëjnë jetë të tillë do të pësojnë zhgënjime kur joshjet e tyre nuk do të plotësohen. Çdo përpjekje për tu sjellë atyre kënaqësi, përmes ambicjes së fiksimit që kanë për vetveten, nuk do të arrij t'ju sjelli atyre paqe.

Lutuni që shumë shpejt njerëzit ta kuptojnë se ndjekja e famës dhe e lavdisë për vetveten ju jep kënaqësi për një kohë të shkurtër. Ka vetëm një qëllim për të cilin duhet të përpiqeni dhe ky është që të ndiqni Mësimet e Zotit.

Kur e bëni këtë, ju do të jeni në paqe.

Ju prapë mund të shijoni shumë kënaqësi në botë, por do ta kuptoni se çfarë ka me të vërtetë rëndësi.

Sa shumë të rinj vlerësojnë atë që se si ju paraqiten të tjerëve. Presioni mbi ta për ta bërë jetën e tyre duke ndjekur të njëjtat qëllime si të atyre të njerëzve të famshëm që ata admirojnë, po e shkatërron shpirtin e tyre.

Ajo po e bllokon realitetin e asaj që e kënaq Zotin.
Ajo po e bllokon të Vërtetën.

Vetëm e Vërteta do t'i bëj ata të ndjehen të kënaqur dhe t'ju sjelli paqe, dashuri, gëzim dhe lumturi.

Unë Jam Jeta që ata kërkojnë.
Tek Unë ata do të gjejnë jetën e Lavdisë.
Kjo është Lavdia që ata duhet të kërkojnë.

Sepse ata do të bëjnë një jetë të Lavdisë së Madhe në Parajsën e Re nëse kthehen tek Unë.

Kjo është e vetmja lavdi që do t'ju sjelli atyre gëzim të patreguar më parë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht:
http://www.thewarningsecondcoming.com/so-many-people-today-are-obsessed-with-the-pursuit-of-fame-and-self-glory/