Sunday, 21 October 2012

Jesusi: “Çdo njeri që e urren një tjetër, për arsye të fesë së tij, nuk e do Zotin me të vërtetë”

E Hënë, 24 Shtator 2012, ora 15:55

Bija Ime e dashur, çdo njeri që e urren një tjetër, për arsye të fesë së tij nuk e do me të vërtetë Zotin.

Sa e neveritshme është për Mua të dëshmoj hipokrizinë e atyre që deklarojnë se janë ndjekësit e devotshëm të Zotit.

Këta njerëz kërcënojnë të vrasin ata që nuk bien dakord me ta si dhe vrasin ata që i fyejnë zotat e tyre.

Është mëkat të urresh një tjetër. Është mëkat mortor kur ju vrisni një tjetër apo përpiqeni të plagosni dikë për vdekje në emër të fesë.

A nuk e dini se, nëse ju jeni të shpejtë të dënoni një tjetër për vdekje sepse ata e fyejnë Zotin, ju nuk i ndiqni Ligjet e Zotit?

Unë ju bëj thirrje të gjitha feve dhe besimeve që thonë se besojnë në Zot.

Nëse ju besoni në Zot, atëherë ju duhet t'i tregoni dashuri të tjerëve, madje edhe kur ju mundojnë apo ju fyejnë.

Shumë udhë ju çojnë tek Ati Im por gjendet vetëm një Zot. Zoti i Vërtetë është Krijuesi i botës dhe ju mund të pranoheni në Mbretërinë e Tij vetëm kur ju e doni fqinjin tuaj dhe kjo përfshin edhe armikun tuaj.

Është e lehtë të urresh një tjetër, sepse shpirti i keq po i infekton dhe i torturon fëmijët e Zotit çdo sekondë. Sa gëzon i ligu kur një njeri fetar, që e shpall hapur se e do Zotin, nxit urrejtjen dhe që nuk mendon dy herë për të vrarë ata që ai beson se janë armiqtë e tij.

Asnjë njeri nuk do t'i shpëtoj ndëshkimit nëse ai vret një tjetër. Asnjë njeri
nuk do të pranohet në Parajsën e Re nëse ai vret një tjetër në Emër të Atit Tim.

Mund të jetë e vështirë dhe mund t'ju lëndoj kur një njeri e fyen besimin tuaj, por ju duhet të luteni për atë dhe ju kurrë nuk duhet të harroni Urdhërimin “Ju nuk duhet të vrisni”.

Urdhërtimet e Atit Tim janë shumë të thjeshta. Ato janë të qarta. Ato nuk kanë nevojë të shpjegohen, por mjer ai njeri që i thyen Ligjet e Atit Tim.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: