Sunday, 14 October 2012

Virgjëra Mari: “Do të ketë një të ardhme të mbrekullueshme përpara për të gjithë fëmijët e Zotit”

 E Shtunë, 8 Shtator 2012, ora 15:30

Bija ime, le të ulen me qetësi të gjithë fëmijët e Zotit dhe të lejojnë  Dritën e Tij të ndriçoj nëpër shpirtrat e tyre.

Është e rëndësishme të lini pak kohë mënjanë në qetësi të plotë për të medituar mbi Dashurinë e Zotit dhe planin e Birit tim për të shpëtuar njerëzimin.

Do të ketë një të ardhme të mbrekullueshme përpara për të gjithë fëmijët e Zotit dhe kjo Epokë e Re e Paqes do të mirpritet nga të gjithë ata me mjaft fat për tu futur tek portat.

Deri sa ajo ditë të vij, çdo përpjekje do të bëhet nga i ligu për të shkaktuar rrëmujë dhe urrejtje në botë.

Ai dhe demonat e tij po krijojnë përçarje mes fëmijve të Zotit.
Ata inkurajojnë vrasje, aporte, urrejtje, dhunë, persekutim dhe luftë në çdo pjesë të botës.

Ata nuk do të pushojnë deri sa të vënë në grackë shpirtrat e dobët të cilët dorëzohen ndaj tundimeve që ata vënë para shpirtrave të tillë, për të mëkatuar kundër Zotit, Hyjit Më Të Lartë.

Sa shumë shpirtra e kanë lejuar veten të merren, pavetëdije, në burgun e tyre të errët nga e cila ka fare pak shpëtim nëse shkoni.

Menjëherë sa i ligu e fiton një shpirt, ai nuk ndalon deri sa ta dërrmoj plotësisht shpirtin e shkretë.

Megjithatë, mëkati duhet të shmanget sepse asnjë mëkat nuk është pa pasoja. Duhet vetëm një tundim dhe shpirti dobësohet dhe është i pambrojtur. 

Lutuni, lutuni, lutuni kundër luftës që po kryehet nga i ligu kundër fëmijve të Zotit.

Kur dikush mëkaton kundër jush, edhe pse ju jeni i pafajshëm, ju nuk duhet t'ja lejoni vehtes të detyroheni të merrni hak përmes mëkatit, sepse kjo është ajo që kërkon i ligu.

Ai vë një shpirt kundër një tjetri me shpresën që urrejtja të keqësohet mes të dyve.

Të jeni vigjëlent çdo ditë dhe kurrë mos harroni mbrojtjen që Rozarja Ime e Shenjtë ju ofron kundër Satanit.

Unë i inkurajoj të gjithë shpirtrat, të gjitha besimet fetare, të recitojnë Rozaren time të Shenjtë çdo ditë. Kur ju e bëni këtë, i ligu do t'ju shmanget dhe do të largohet, sepse ai nuk e duron dot dhimbjen kur Rozarja Ime recitohet, sidomos kur thuhet me zë të lartë.

Shkoni në paqe. Kujtoni se unë jam Nëna e gjithë njerëzimit.
Unë jam Nëna e Shpëtimit. Mbrojtja ime duhet të kërkohet nga fëmijët e Zotit.

Duke kërkuar për ndihmën time, dhe lutjet, shumë hire do t'ju dërgohen.

Nëna e Zotit
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: