Wednesday, 17 October 2012

Jesusi: “Komunizmi, që për kaq kohë shkaktoi frikë në botën perëndimore, tani po formohet në fshehtësi përmes një aleance globale”

 E Mërkurë, 12 Shtator 2012, ora 18:55

Bija Ime e dashur, është qëllimi Im që t'i marr vëndet Kristjane që po vuajnë, për shkak të presionit që po ju shkaktohet për të më mohuar Mua, në Krahët e Mi të Shenjtë për t’ju dhënë forcë.

Feja e tyre Kristjane do të sfidohet ashpër në një mënyrë që as edhe një feje tjetër nuk i është dashur të duroj.

Fetë e tjera nuk do të persekutohen në atë mënyrë që ndjekësit e Mi do të vuajnë.

E Vërteta e Kristjanizmit mund të vihet në pyetje. Mund edhe të sulmohet dhe do të censurohet, por një gjë kurrë nuk do të ndryshoj.

Gjendet vetëm një udhë drejt Shtëpisë së Atit Tim. Ajo udhë jam Unë, Jesu Krishti, Shpëtimtari I njerëzimit.

Ju nuk mund të shkoni tek Ati Im pa pranuar Egzistencën Time.

E Vërteta nuk mund të ndryshoj, pavarësisht se sa shumë përpiqeni për ta mohuar atë.

Gënjeshtrat do të duken shumë shpejt për çfarë janë. Të gjitha fetë do të bëhen një kur ato do ta dëshmojnë të Vërtetën.

Premtimi I Atit Tim për të më dërguar Mua, Birin e Tij të vetëm, edhe njëherë për të sjellë të gjithë njerëzimin në Mbretërinë e Atit Tim, tani do të përmbushet.

Atëherë kur e Vërteta të shfaqet, të gjithë ata që janë akoma në dyshim do të tundohen të kthejnë shpinën.

Unë ju lutem, dishepujt e Mi, tregojuni atyre të Vërtetën tani.

Ata edhe mund të mos ju dëgjojnë por pas Paralajmërimit ata do të dëgjojnë.

Beteja tani ka filluar të egërsohet kundër Kristjanizmit.

Unë ju bëj thirrje të gjithë Kristjanëve të mbroni të drejtën tuaj për të treguar besnikëri nga Meje, Jesusit tuaj. Nëse nuk e bëni këtë, ju do të mbeteni pa frymë dhe do të detyroheni të përtypni gënjeshtrën e komunizmit.

Komunizmi, që për kaq kohë shkaktoi frikë në botën perëndimore, tani po formohet në fshehtësi përmes një aleance globale mes qeverive ngado.

Ata, që mes kombeve tuaja, kundërshtonin duke bërtitur atë që ata e quanin një regjim djallëzor, tani do të mbështetin komunizmin.

Deri atëherë, ata do të kontrollojnë çdo gjë që ju bëni, hani, fitoni, nëse e keni apo jo një shtëpi për të jetuar apo nëse mund ta praktikoni fenë tuaj.

Kurrë mos u dorëzoni. Kurrë mos e humbni shpresën. Forca juaj do të jetë e rëndësishme gjatë kësaj periudhe të nënshtrimit. Lutja do të jetë arma juaj dhe do t'ju ndihmoj të rezistoni.

Dishepujt e Mi duhet të kenë besim tek Unë. Unë nuk do t'ju lë të vuani gjatë. Unë do t'ju ruaj dhe periudha e vështirë do të largohet.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: