Saturday, 20 October 2012

Nëna e Zotit: “Është treguar më parë, bija ime, se në këto kohë që po jetoni tani, zemrat e njerëzve do të ngurtësohen”

E Premte, 21 Shtator 2012, ora 15:05

Bija ime, sa i shpejtë është njerëzimi për të adhuruar mbretër të rremë, zota të rremë.

Shumë njerëz në botë sot nuk mendojnë gjë tjetër vetëm të zgjedhin idhuj të rremë dhe nuk ndjejnë asnjë faj në zemrat e tyre kur refuzojnë të vetmin Zot të vërtetë.


Është treguar më parë, bija ime, se në këto kohë që ju po jetoni tani, zemrat e njerëzve do të ngurtësohen.

Ata do të refuzojnë madje dhe familjet  e tyre për të ndjekur kënaqësitë.

Ata do të refuzojnë ata në varfëri dhe ata që vuajnë urie kur të praktikojnë çdo lloj të interesit të vet dhe të kryejnë mëkatin e grykësisë.

Këto ditë janë mbi ju fëmijë. Kur raca njerëzore endet e pashpresë, e çorientuar, ku asgjë nuk i kënaq, ata kapen pas çdo gjëje që besojnë se do t'i mbushi boshllëkun. Ky boshllëk egziston sepse ata nuk e ndjekin të Vërtetën apo të jenë besnik ndaj Birit tim të dashur.

Jo vetëm që adhurojnë zota të rremë, ata i bëjnë nderime atyre shpirtrave të gjorë që e reklamojnë mëkatin sikur të ishte pa asnjë pasojë.

Pastaj, kur t'ju paraqiten gënjeshtrat rreth Birit tim në botë sot, ata janë gati t'i pranojnë të pavërteta të tilla.

Është e pranueshme pra të vësh në lojë Birin tim, kur doktrinat e tjera që nuk e përmbajnë të Vërtetën kritikohen, njerëzit shtruken nga frika. Ata nuk e kanë frikë Birin tim.

Ata nuk i trëmben Zotit të Vërtetë sepse ata nuk e duan Atë. Zemrat e tyre janë të mbyllura.

Ata vazhdojnë të ndjekin udhën që ju sjell atyre asnjë ngushëllim. Në të kundërt, kjo udhë i lë ata të pakënaqur dhe të zbrazët.

Sa lotoj kur shikoj çoroditjen e tyre. Sa lotoj për Birin tim të cilin e lëndojnë kaq shumë me përbuzjen e tyre. Ai që vuajti kaq shumë për ata dhe që vdiq në mënyrën më mundimshme. Prapë ata nuk e kuptojnë akoma rëndësinë e Vdekjes së Ti në Kryq.

Vetëm kur një person e pranon Jesusin, Krishtin, Mesian e Vërtetë, ai do të gjej paqe.

Së shpejti Biri im do t'ju paraqesi atyre provën që ata kërkojnë. Kur t'ju tregohet e vërteta, ata do të duhet të bëjnë zgjedhjen finale.

Ata ose do të zgjedhin Birin tim dhe të Vërtetën, ose do të pranojnë gënjeshtrat e ushqyera nga mashtruesi.

Lutuni fëmijë që zemrat të hapen dhe dashuria e Birit tim të bëj të mundur që të gjithë fëmijët e Zotit ta pranojnë Dorën e Tij të Mëshirës.

Nëna juaj e dashur
Nëna e Shpëtimit

Mesazhi origjinal ne anglisht: