Friday, 19 October 2012

Jesusi: “Unë nuk jam Biri I Njeriut që njerëzit mendojnë se Jam. Unë jam I veçantë.”

 E Martë, 18 Shtator 2012, ora 17:40

Bija Ime e dashur, ka qënë një udhëtim shumë i vështirë për ata ndjekësit e Mi që e ndjekin këtë mision.

Ata vihen në lojë nga ata të cilëve ua vlerësojnë mendimet.

Ata tallen nga ata që deklarojnë se janë të pregatitur shpirtërisht dhe mbështyhen nga ata që më mohojnë Mua, Jesu Krishtin.

Ata duhet ta pranojnë Kurorën e Gjëmbave dhe përulësinë që ju duhet për të duruar dhimbjen që e vuajnë në Emrin Tim të Shenjtë.

Mos lejo asnjë njeri ta nënvlerësoj udhën me gjëmba drejt shpëtimit të përjetshëm.

Nëse e duroni agoninë, ju do të pastroheni shpejt dhe pastaj do të jeni në gjëndje të ndihmoni të tjerët, pastrimi i të cilëve do të ndodhi pas Paralajmërimit.

Do të ketë raste, dishepujt e Mi të dashur, kur gënjeshtrat do të futen në kokën tuaj nga të tjerët që kërkojnë për ju ta braktisni misionin Tim.

Ju thjesht duhet të jeni të prerë, të mirësjellshëm dhe të qëndroni në heshtje kur të përballeni me këtë persekutim.

Kurrë mos debatoni apo të provoni vërtetësinë e Fjalës Sime të Shenjtë, sepse do të pengoheni dhe pastaj do të rrëzoheni. Do të jetë atëherë kur do të goditeni dhe do ta keni të vështirë të vazhdoni të shpallni Fjalën Time të Shenjtë. Me fjalë të tjera, do të ngecni. Pastaj çoroditja do të filloj dhe, në disa raste, do të më ktheni Mua shpinën.

Shumë nga ndjekësit e Mi, që e kanë marrë kryqin për të më ndjekur Mua në këtë mision, për të shpëtuar shpirtrat, nuk mund të vazhdojnë në udhëtimin e tyre të vështirë.

Disa i kanë lejuar të tjerët të fusin farën e dyshimit në mëndjet e tyre.

Të tjerët besojnë gënjeshtrat që ju tregojnë për ta mohuar këtë, misionin Tim të shenjtë të fundit në tokë për të pregatitur njerëzimin për Ardhjen Time të Dytë.

Vetëm ata me një dashuri të thjeshtë për Mua, me një besnikëri të thellë, dhe që e kuptojnë rolin e vuajtjes në shpëtimin e shpirtrave, do të kenë qëndrueshmërinë të vazhdojnë.

Nuk është e lehtë të më ndiqni Mua, Jesusin tuaj. Kur i ndiqni mësimet e Mia ju afroheni më pranë Zemrës Sime të Shenjtë, por është vetëm kur ju dorëzoheni, ndaj realitetit që është Kryqi, ju me të vërtetë mund ta quani veten dishepujt e Mi.

Shumë shpirtra të shkretë besojnë se ata do të marrin forcë të madhe, lavdi dhe famë të madhe në botë kur ju i përgjigjeni Thirrjes Sime. Nuk është kështu.

Unë jam një viktimë vuajtje dhe këtu ndodhet dhe fuqia Ime mbi Satanin.

Unë nuk jam Biri I Njeriur që njerëzit mendojnë se Jam. Unë jam I veçantë. 

Unë zgjedh shpirtrat e padenjë për të dhënë mesazhet e Mia.

Unë thërres më të varfërit, më të urtët dhe mëkatarët më të mëdhenj, sepse Unë duhet t'ju tregoj se ju të gjithë jeni të barabartë në Sytë e Mi. Por do të jenë vetëm ata që e pranojnë se, vetëm ata të përulët në mëndje dhe shpirt mund të përqafohen nga Unë dhe që do të ecin shpejt drejt përsosmërisë shpirtërore.

Vuani në Emrin Tim dhe Unë do t'ju ngre në lavdi në Parajsën e Re.

Pranojeni të Vërtetën e Hyjnisë Sime në atë që Unë kurrë nuk do ta lartësoj Veten Time përmes profetëve të Mi të vërtetë, dhe as ata nuk do të kërkojnë lavdi në Emrin Tim.  

Tani, ejani tek Unë me një besim dhe pastërti që Unë të mund t'ju bëj të Mitë.

Jesusi juaj

Mesazhi origjinal ne anglisht: