Tuesday, 16 October 2012

Jesusi: “Epoka e Re do të paralajmërohet nga Ardhja Ime e Dytë. Koha është e shkurtër”

 E Martë, 11 Shtator 2012, ora 19:30

Bija Ime e dashur, ti më në fund e ke kuptuar gëzimin e vuajtjes kur ofrohet me kurajo dhe vullnet të lirë.

Shpirtrat e shpëtuar të sjellin ty lot gëzimi ashtu si edhe ata janë të mbushur me lot, kur kanë shpëtuar nga fundosja në zjarrin e Ferrit.

Dijeni se Misioni Im është për të shpëtuar të gjithë shpirtrat.

Kurrë mos harroni se Ati Im i ka dhënë njerëzimit mburojën që i duhet për të shpëtuar shpirtrat me Hirin e Imunitetit.

Mbërthejeni atë, sepse përmes saj të gjithë shpirtrat mund të shpëtojnë. 

Vetëm mendoni për botën e mbrekullueshme që shtrihet përpara.

Asnjë nuk do të mbaj zi për ndonjë pjestar të familjes së tyre të humbur në flakët e Ferrit.

Ju, ndjekësit e Mi, e keni fuqinë të mbyllni Portat e Ferrit përmes lutjeve tuaja për të shpëtuar shpirtrat.

Le të mos i shpërfilli asnjë njeri Fjalët e Mia.

Mos i dekurajoni njerëzit të pranojnë Hirin e Imunitetit sepse Unë e di se disa nga shërbëtorët e Mi të shenjtë po përpiqen ta bëjnë këtë.

Disa janë duke e bërë këtë të shtyrë nga një ndjenjë e keq informuar e detyrës por ata e kanë gabim. Ky Hir I Imunitetit është një Dhuratë nga Hyji Atë.

Ju e keni për detyrë, shërbëtorët e Mi të shenjtë, t'ja jepni atë fëmijve të Zotit për t'i ndihmuar në shpëtimin e shpirtrave.

Ka kaq shumë punë për të bërë për të përhapur Fjalën Time, por pa kohë të mjaftueshtme.

Shkoni dhe bëheni atë misionin tuaj, dishepujt e Mi, të shpërndani Litanitë e Mia, sidomos lutjen e Hirit të Imunitetit.

Shkoni gjithashtu dhe tregojini njerëzve për Vulën e Zotit të Gjallë dhe Faljen Absolute për faljen e mëkatit.

Ju jeni pregatitur tani për të marrë armët në Emrin e Zotit dhe të më ndihmoni Mua, Jesusin tuaj, për të shpëtuar njerëzimin.

Epoka e Re do të paralajmërohet nga Ardhja Ime e Dytë. Koha është e shkurtër.

Kujtoni, besoni tek Unë plotësisht dhe Unë do t'ju çliroj nga shqetësimi dhe frika.

Ajo që duhet të bëni është të dorëzoheni në lutje.

Ofrojini lutjet tuaja për shpirtrat dhe gjithçka do të jetë mirë.

Jesusi juaj.

Mesazhi origjinal ne anglisht: